ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της INTRATECH επικοινωνήστε με τα γραφεία μας.

Η Επιστημονική ομάδα της INTRATECH περιλαμβάνει τους εξής υπεύθυνους τμημάτων:

Δρ. Πέτρος Πετρίδης
Διευθύνων Σύμβουλος / Αποστρατικοποίηση
 
Διπλ. Μηχ. Χρήστος Αναγνώστου
Διαχειριστής / Τεχνολογικές Υπηρεσίες
 
Δρ. Χρήστος Σέττας
Οικονομικές Υπηρεσίες
 
Γεώργιος Δημητρόπουλος, B.Eng., M.Sc.
Πληροφοριακά Συστήματα
 
Διπλ. Μηχ. Χρυσή Αθανασοπούλου, M.Sc.
Τομέας Περιβάλλοντος
 
Διπλ. Mαθ. Νικόλαος Παναγιωτάκης
Προσομοιώση Διεργασιών
 
Κος Ιωάννης Κρομμύδας
Προϊστάμενος Λογιστηρίου
 
Kα Κατερίνα Τραγανού
Προϊστάμενη Γραμματείας