ΤΟΜΕΑΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η εκτεταμένη διαδικασία αφοπλισμού η οποία πρόσφατα εφαρμόζεται σε ολόκληρη την Ευρώπη, έχει δημιουργήσει υπερμεγέθη προβλήματα στις εξαρτώμενες από αμυντικές εγκαταστάσεις περιοχές λόγω της κατάργησης Στρατιωτικών Εγκαταστάσεων και της μείωσης των αμυντικών δαπανών που έχουν άμεσες επιπτώσεις στις Αμυντικές Βιομηχανίες.

Αυτά τα προβλήματα δεν προέρχονται από πιέσεις της αγοράς αλλά μάλλον από μια σειρά πολιτικών αποφάσεων και σαν τέτοιες δεν αναμένεται να ακολουθήσουν τη φυσιολογική διαδικασία ανασυγκρότησης της αγοράς. Ετσι, το πρόβλημα της ΑΠΟΣΤΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ είναι ουσιαστικά διάφορο από τις αλλαγές που επιβάλλει η αγορά, οι οποίες συχνά είναι περισσότερο σταδιακές και περιέχουν μια συνέχεια μεταξύ των παλαιών και των νέων δραστηριοτήτων. Πρόσφατα, πόλεις και περιοχές από πέντε χώρες - Ελλάδα, Ισπανία, Μ. Βρετανία, Ολλανδία και Γερμανία - δημιούργησαν το Δίκτυο ΑΠΟΣΤΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ της Ευρωπαϊκής Ενωσης μέσω του προγράμματος RECITE της Γ.Δ. XVI.

Η INTRATECH σαν μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του Δυκτίου ΑΠΟΣΤΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ εκπροσωπεί σε αυτό τους πέντε Δήμους - Νέα Μάκρη, Ελληνικό, Γλυφάδα, Αργυρούπολη και Αλιμο.

Η INTRATECH εφαρμόζει συγκεκριμένη Μεθοδολογία Μετατροπής, η οποία λαμβάνει υπόψη της όλους τους παράγοντες και τις παραμέτρους οι οποίοι επιδρούν στην επιτυχή μετατροπή στρατιωτικών εγκαταστάσεων και βιομηχανιών και είναι αποτέλεσμα των μελετητικών και ερευνητικών εργασιών που εκπονηθηκαν στα πλαίσια του Δικτύου Αποστρατικοποίηση.

Παράλληλα προσφέρει εκτεταμένη βοήθεια για τη μετατροπή στρατιωτικών εγκαταστάσεων και πρώην Βάσεων με εφαρμογή της Διαδικασίας Εμπορικής Καταγραφής, η οποία εξετάζει σε βάθος τις Ανάγκες και τις Απαιτήσεις:

 • Του ιδιοκτήτη της γής.
 • Των Τοπικών Αρχών.
 • Των Κοινοτήτων.
 • Των ιδιωτών επενδυτών που εμπλέκονται.
 • Τις Πολιτικές Οικιστικής Ανάπτυξης.
 • Των Θεμάτων Οικονομικής Ανάπτυξης.
 • Των Θεμάτων Υποδομής και Φυσικού Περιβάλλοντος.
 • Των Θεμάτων της Αγοράς Γης.
 • Της υπάρχουσας Οργάνωσης και Διοίκησης του Εργατικού Δυναμικού.
 • Της Χρηματοδότησης Νεων Δραστηριοτήτων.
 • Της Ερευνας της Αγοράς.
 • Των Χαρακτηριστικών του Περιβάλλοντος.

 

Ο Επιχειρηματικός Τομέας Περιβάλλοντος της INTRATECH αναλαμβάνει Ερευνες Εκτίμησης Συνεπειών στο Περιβάλλον, Ανάλυση Κινδύνων και προτείνει Μέτρα και Τεχνικές Προστασίας και Εξυγείανσης του Περιβάλλοντος. Αυτή η εκτίμηση αποτελεί τη πρώτη προτεραιότητα πριν από οποιαδήποτε άλλη έρευνα για τη μετατροπή καθόσον είναι απόλυτα ζωτική για να αποδείξει εάν μια περιοχή είναι καθαρή για εναλλακτική χρήση ή όχι.

Η INTRATECH επίσης ανέπτυξε και χειρίζεται το σύστημα DENIS (DEmilitarised Network Information System), μέσω του οποίου συλλέγονται πληροφορίες που αφορούν τα προβλήματα της Αποστρατικοποίησης σε δεκαέξη περιοχές στην Ευρώπη καθώς επίσης και στις αποδοτικές επιχειρηματικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται κατά τη διάρκεια της μετατροπής στρατιωτικών εγκαταστάσεων και βιομηχανιών.