ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  • Αναλαμβάνει Βιομηχανικές και Τεχνικές Συμφωνίες Συνεργασίας.
  • Εκπονεί Μελέτες Εκτίμησης και Σκοπιμότητας Παραγωγής.
  • Παρέχει Χηματοδότηση Μέσω Τρίτων.
  • Εκτιμά και Αξιολογεί Επενδυτικές Προτάσεις.
  • Αναλαμβάνει τον Επιχειρησιακό Προγραμματισμό Επενδύσεων.
  • Εκπονεί μελέτες Σκοπιμότητος/Βιωσιμότητος Επενδυτικών Σχεδίων.
  • Εκπονεί μελέτες Έρευνας Αγοράς (εγχώριες ή διεθνείς).
  • Αναλαμβάνει την Οργάνωση Λειτουργίας μεγάλων έργων.

 

Επιπροσθέτως ο τομέας αυτός εμπλέκεται στην εγκατάσταση Συστημάτων Ανέλκυσης / Καθέλκυσης σκαφών σε Μαρίνες, Ναυπηγεία και Ναυτικούς Ομίλους που κατασκευάζει η εταιρεία HILMATECH MARINE TECHNICS GmbH. Αυτό το νέο Σύστημα Ανέλκυσης/Καθέλκυσης σκαφών είναι ιδανικό για ναυπήγηση, επισκευή και συντήρηση σκαφών.