ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΙΝΤΡΑΤΕΚ Ε.Π.Ε.

Η INTRATECH είναι μία ιδιωτική εταιρία Μεταφοράς Τεχνολογίας που ιδρύθηκε το 1990 για να παρέχει εξειδικευμένη τεχνογνωσία, τεχνική υποστήριξη και καινοτόμες λύσεις, προσφέροντας υπηρεσίες Μεταφοράς Τεχνολογίας. Η δημιουργία της εταιρίας προέκυψε από την ανάγκη μιας συνεχούς μεταφοράς εξειδικευμένης τεχνογνωσίας, που είναι πλέον απαραίτητη προϋπόθεση για την κατασκευή βιομηχανικών προϊόντων, για την εφαρμογή νέων τεχνικών μεθόδων ή για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Στόχος της INTRATECH είναι να προτείνει τις βέλτιστες λύσεις, που θα εξασφαλίζουν παράλληλα και την μεγαλύτερη επιχειρηματική επιτυχία, σκοπεύοντας σε μια ολοκληρωμένη μορφή Μεταφοράς Καινοτομικής Τεχνολογίας. Με αυτό τον τρόπο, υποστηρίζονται οι πελάτες της ώστε να αξιοποιήσουν με τον πιο αποδοτικό τρόπο τις υπάρχουσες δυνατότητες που προσφέρονται από την παγκόσμια επιστημονική και τεχνολογική κοινότητα.

Για να επιτύχει τους σκοπούς της, η INTRATECH έχει επιτύχει αποκλειστικές συνεργασίες με διεθνείς οργανισμούς όπως :

 • Simulation Sciences Inc., ΗΠΑ, για τεχνολογίες Προσομοίωσης Διεργασιών.
 • InfoAccess Inc., ΗΠΑ, για τεχνολογίες Interactive Electronic Publishing.
 • HILMATECH Marine Technics GmbH, Γερμανία, για αυτόματα συστήματα ανέλκυσης/ καθέλκυσης σκαφών.
 • EDO - Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Αμύνης για θέματα Αποστρατικοποίησης.
 • BICC - Bonn International Center for Konversion.
 • EDAW-CR Planning για μετατροπή Στρατιωτικών Εγκαταστάσεων και Χωροταξική/ Πολεοδομική Ανάπτυξη.
 • EFTIC - Europian Federation of Technology & Innovation Consultants (ιδρυτικό μέλος).
 • Κέντρο Μεταφοράς Τεχνολογίας της Βορείου Ιταλίας - Piemonte για θέματα Μεταφοράς Τεχνολογίας.
 • Η INTRATECH διατηρεί γραφεία στο Chieti της Ιταλίας, και στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας.

 

Επίσης, η INTRATECH συνεργάζεται με διάφορους Εθνικούς και Διεθνείς Οργανισμούς, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται:

 • University of Wales, Μ. Βρετανία.
 • Lancashire Enterprises plc, M. Βρετανία.
 • Deutsche Aerospace Hellas S.A.
 • Euravia Ltd., Μ. Βρετανία.
 • ALENIA S.A., Ιταλία.
 • Βιομηχανικό και Εμπορικό Επιμελητήριο του Piemonte Ιταλίας.
 • Fraunhofer Gesellschaft, I.S.I., Γερμανία.
 • Max Plank Institute, Γερμανία.
 • Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο.
 • Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
 • Εθνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών.
 • BRITISH AEROSPACE / ROYAL ORDNANCE /ENVIRONMENTAL SERVICES GROUP,
  Μ. Βρετανία.
 • University of Surrey, Μ. Βρετανία.
 • ΤUEV AUSTRIA HELLAS Ε.Π.Ε. 
 • RW-TUEV

 

Μεταξύ των πολλών Πελατών της INTRATECH συγκαταλλέγονται:

Από τον Βιομηχανικό Κλάδο.

 • Ε.Α.Β. Α.Ε.
 • ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΥΡΙΤΙΔΟΠΟΙΕΙΟ ΚΑΙ ΚΑΛΥΚΟΠΟΙΕΙΟ ΑΕ (ΠΥΡ-ΚΑΛ)
 • ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ ΑΕ, Φαρμακευτική.
 • ΕΚΟ, Διυλιστήρια.
 • ΑΛΜΑ ΑΒΕΕ, Υποδηματοποιία.
 • ΒΙΟΣΩΛ ΑΒΕ, Σιδηροβιομηχανία
 • ECON OPTICS SA., Οπτικά Συστήματα
 • ΣΚΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ, Επιπλα Γραφείου

 

Από τον Επιχειρηματικό Κλάδο:

 • DIGITAL TECHNOLOGY HELLAS.
 • OPION ΕΠΕ.
 • DATAMEDIA SA.
 • SIMULATION SCIENCE INC, USA.
 • ΚΑΝΤΕΞ ΕΛΕΚΤΡΙΚ ΑΕ.
 • ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΒΕΕ.
 • ΕΔΡΑΣΗ ΑΤΕ.
 • ΕΥΡΩΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΕ.
 • ΠΟΡΣΕΛΙΝΟ ΑΕ.
 • LANCASHIRE ENTERPRISES plc, Μ. Βρετανία.
 • INTERMAS ΕΠΕ.
 • MOTOR PRESS HELLAS Α.Ε.
 • ΒΙΟΦΟΡΜΑ ΑΕΒΕ
 • ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΑΛΑΙΟΣ

 

Από Οργανισμούς/Ινστιτούτα:

 • ΠΕΤΑ ΑΕ.
 • ΕΛΚΕΠΑ.
 • Σύνδεσμος Εταιρειών για Βιομηχανική και Επαγγελματική Κατάρτιση.
 • Ινστιτούτο Τεχνολογικών Ερευνών, ITE.
 • Κέντρο Τεκμηρίωσης.
 • Δίκτυο Αποστρατικοποίησης.
 • Σύνδεσμος Εξαγωγέων Ελλάδας.
 • Διαδημοτική Επιχείρηση των 4 Δήμων.
 • Ιατρικός Σύλλογος Ρόδου.
 • Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ)

 

Από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης/Κρατικές Υπηρεσίες:

 • ΥΠΕΘΟ.
 • Περιφέρεια του Piemonte, Ιταλία.
 • Περιφέρεια του Marche, Ιταλία.
 • Περιφέρεια του Wiltshire, Μ. Βρετανία.
 • Δήμοι: Γλυφάδας, Νέας Μάκρης, Ελληνικού, Αργυρούπολης, Αλίμου, Αλεξανδρούπολης, Μεγαλόπολης, Kaiserslaoutern, Torino
 • Υπουργείο Βιομηχανίας της Ρουμανίας.

 

Η INTRATECH έχει σημαντική εμπειρία σε Κοινοτικά Προγράμματα όπως : ΜΟΠ, ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ, ΠΑΒΕ, RECITE, PERIFRA, VALUE, EUROFORM, KONVER, RETEX, OUVERTURE, PHARE, TACIS, ΠΕΠΕΡ, PACTE, κ.α.