ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο Τομέας Προσομοίωσης Διεργασιών με τη συνεργασία της εταιρείας Simulation Sciences Inc. (SimSci), προσφέρει τη Τεχνολογία της Προσομοίωσης Χημικών Διαδικασιών.

Η SimSci έχει αναπτύξει τον προσομοιωτή PRO/II ο οποίος βασίζεται σε επαναστατική αρχιτεκτονική ανοικτού προγραμματισμού. Ο PRO/II χειρίζεται συστήματα διυλίσεως, στοιχειομετρικές αντιδράσεις, σύνθετη ηλεκτρολυτική χημεία και σχηματισμό οργανικών και ανόργανων στερεών και διαχωρισμό τους για χημική επεξεργασία.

Ο προσομοιωτής PRO/II, εφοδιασμένος με τις πλέον προκεχωρημένες δυνατότητες, είναι ικανός να προσομοιώσει το πλήρες εύρος των Βιομηχανικών Διεργασιών, περιλαμβανομένων των Διυλιστηρίων Πετρελαιοειδών, Χημικών και Πετροχημικών.

Η Τεχνολογία της Προσομοίωσης Χημικών Διαδικασιών εφαρμόζεται επίσης και σε άλλες Βιομηχανίες όπως Τροφίμων, Μετάλλων, Λιπασμάτων, Φαρμακευτικών, Περιβαλλοντικών, Ενεργειακών και Μη-Μεταλλικών Ορυκτών.

Χρησιμοποιώντας αυτή την προωθημένη τεχνολογία, η Μονάδα Προσομοίωσης Διεργασιών παρέχει στις Βιομηχανίες την ευκαιρία να:

 • Σχεδιάσουν όποτε απαιτείται την Παραγωγική τους Διαδικασία.
 • Αυξήσουν την Παραγωγικότητα.
 • Πετύχουν Υψηλούς Ρυθμούς Παραγωγής.
 • Περιορίσουν το Χρόνο Σχεδίασης και Κλιμάκωσης.
 • Εξασφαλίσουν Υψηλή Ποιότητα Προϊόντων.
 • Μειώσουν Ελάττωση Κεφαλαίου, Λειτουργικό και Κατασκευαστικό Κόστος.
 • Ελαττώσουν το Χρόνο Παρουσιάσεως Νέων Προϊόντων στην Αγορά.
 • Λειτουργούν Σύμφωνα με τα Περιβαλλοντικά Ορια.

 

Εκτός από τη Προσομοίωση Διεργασιών, παρέχουμε συμβουλές με σκοπό οι Πελάτες να:

 • Ελαττώσουν την Κατανάλωση Ενέργειας.
 • Ελαχιστοποιήσουν Απώλεια Πρώτων Υλών.
 • Εκτελούν Ποιοτικό Ελεγχο κατά την Διαδικασία Παραγωγής.
 • Βελτιστοποιούν την Τιμολογιακή Πολιτική.

 

Στον Τομέα της Εκπαίδευσης του Πελάτη προσφέρουμε εκπαιδευτικά σεμινάρια για κάθε επίπεδο χρήστη περιλαμβανομένης της επί τόπου εκπαίδευσης του εξειδικευμένου προσωπικού.