ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 • Παρέχει την Τεχνογνωσία που είναι απαραίτητη για την Εγκατάσταση, Οργάνωση και Λειτουργία Βιομηχανικών συγκροτημάτων και μηχανημάτων.
 • Παρέχει την Τεχνογνωσία για την ανάληψη και εκτέλεση σύνθετων Προγραμμάτων και Ολοκληρωμένων λύσεων.
 • Παρέχει την Τεχνογνωσία που είναι απαραίτητη για τον Απόκτηση, Εγκατάσταση και Χρήση Μηχανημάτων, εξαρτημάτων και πρώτων υλών, που αποκτήθηκαν με αγορά, μίσθωση ή με άλλο τρόπο.
 • Αναλαμβάνει την από κοινού Ερευνα και/ή Ανάπτυξη Νέας Τεχνολογίας σε Εθνικά ή Διεθνή επιδεικτικά ή πειραματικά προγράμματα ή Εργα.
 • Προσφέρει Εξειδικευμένο και λεπτομερή Μηχανολογικό Σχεδιασμό και Τεχνικές Κατασκευαστικές Υπηρεσίες.
 • Εκτελεί Μηχανολογικό Ελεγχο ο οποίος παρέχει πλήρεις μελέτες για την ανάλυση της δομής μιας Εταιρείας σύμφωνα με:
  • Τα προϊόντα που παράγει
  • Την Τεχνολογία Παραγωγής
  • Την Παραγωγικότητα
  • Την Θέσης της στην Αγορά

 

Τα αποτελέσματα των μελετών αυτών βοηθούν την εταιρεία στην επίτευξη υψηλής παραγωγικότητας και παραγωγικών στόχων προσδιορίζοντας ποιές περιοχές χρειάζονται:

 • Περαιτέρω Ανάπτυξη
 • Βελτιστοποίηση
 • Πλήρη Εκσυγχρονισμό
 • Αναδιοργάνωση Επιχειρησιακών Διαδικασιών (BPR)

 

Αναλαμβάνει Εξειδικευμένο ή Τεχνολογικό Ελεγχο -next phase projects- σε Eπιχειρήσεις Παραγωγής όπως :

 • Προγραμματισμός και Έλεγχος Παραγωγής
 • Οργάνωση Αποθηκών και Διαχείριση Αποθεμάτων
 • Παρουσίαση και Εφαρμογή Διαδικασιών Αυτοματισμού
 • Εφαρμογή Εξειδικευμένων Πληροφοριακών Συστημάτων
 • Συμβουλές για Ποιοτικό Ελεγχο και Ποιοτική Διασφάλιση κατά τη σειρά προτύπων ISO-9000.
 • Μελέτες Βελτιστοποίησης Ενεργειακής Κατανάλωσης για Εξοικονόμηση Ενέργειας και για πιθανές εφαρμογές Ανανεώσιμων Ενεργειακών Πηγών