×
Η εταιρεία Δραστηριότητες Υπηρεσίες Πελάτες Συνεργασίες Έργα Πολιτική Ποιότητας Επικοινωνία
sjp constructions
SJP Constructions
Intratech LTD

Η ETAIΡΕΙΑ

Η ΙΝΤΡΑΤΕΚ Ε.Π.Ε. είναι η πρώτη ιδιωτική εταιρία Μεταφοράς Τεχνολογίας στην Ελλάδα, που ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 1990 με έδρα την Αθήνα και σκοπό την εφαρμογή των διαδικασιών Μεταφοράς Τεχνολογίας και την προώθηση Καινοτόμων Τεχνολογιών και Τεχνογνωσίας σε επιχειρήσεις, οργανισμούς και φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Η εταιρία ιδρύθηκε με βάση τον Κώδικα των Ηνωμένων Εθνών (TD/CODE/TOT/47/47-20/06/85) και του Νόμου 1733/87 περί Μεταφοράς Τεχνολογίας, ενώ παράλληλα είναι διαπιστευμένος Σύμβουλος Μεταφοράς Τεχνολογίας και εγγεγραμμένος στο αντίστοιχο Μητρώο της Γ.Δ. 13ης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η ΙΝΤΡΑΤΕΚ Ε.Π.Ε. παρέχει με επιτυχία ένα ευρύ φάσμα συμβουλευτικών και μελετητικών υπηρεσιών τόσο στην Ελλάδα όσο και στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Στα πλαίσια των προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης PHARE, στελέχη της έχουν περατώσει έργα στην Ρουμανία, Βουλγαρία, Αλβανία, κλπ.

Η ομάδα συμβούλων της εταιρείας πέρα από την άρτια επιστημονική κατάρτιση, έχει συσσωρεύσει εμπειρία και τεχνογνωσία τόσο στην Ελλάδα, απασχολούμενη με τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, όσο και στην Ευρώπη σαν σύμβουλος της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μία πολύ μεγάλη κλίμακα έργων. H ομάδα συμβούλων καλύπτει σήμερα διαφορετικές ειδικότητες όπως: Διοίκηση (Management) – Οικονομικά – Πληροφορική – Τηλεπικοινωνίες - Περιφερειακή Ανάπτυξη - Διοίκηση Παραγωγής - Μηχανική και Τεχνολογικές Εφαρμογές - Αγροτική Οικονομία - Περιβαλλοντική Ανάλυση - Ενεργειακή Ανάλυση, κ.α..

Η εμπειρία της ΙΝΤΡΑΤΕΚ Ε.Π.Ε. στη διαχείριση πολυετών αναπτυξιακών προγραμμάτων και μεγάλων έργων ενταγμένα σε σχήματα Κοινοτικής Συγχρηματοδότησης, συνετέλεσε στη δημιουργία δικτύων συνεργασίας.

Η ΙΝΤΡΑΤΕΚ Ε.Π.Ε. είναι :
• Mέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου
• Μέλος του EURONET Consulting στον οποίο συμμετέχουν 30 Ευρωπαϊκές εταιρίες από αντίστοιχες χώρες μέλη της Ε.Ε.
• Ιδρυτικό Μέλος της Ελληνικής Εταιρίας Τεχνολογικής Αποτίμησης και Στάθμισης (ΕΛΕΤΑΣ)
• Μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ)
• Μέλος του Ελληνορουμανικού Επιχειρηματικού Συμβουλίου