×
Η εταιρεία Δραστηριότητες Υπηρεσίες Πελάτες Συνεργασίες Έργα Πολιτική Ποιότητας Επικοινωνία
sjp constructions
SJP Constructions
Intratech LTD

ΠΕΛΑΤΕΣ

• Βουλή των Ελλήνων
• Ελεγκτικό Συνέδριο
• Ελληνικοί Δήμοι: Αλεξανδρούπολης, Αλίμου, Αργυρούπολης, Γλυφάδας, Ελληνικού, Ι.Π. Μεσολογγίου, Μαραθώνα, Μεγαλόπολης
• Ξένοι Δήμοι: Kaiserslautern (Γερμανία), Torino (Ιταλία)
• Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης
• Περιφέρεια του Marche, Ιταλία
• Περιφέρεια του Piemonte, Ιταλία
• Περιφέρεια του Wiltshire, Μ. Βρετανία
• Υπουργείο Ανάπτυξης (ΥΠΑΝ)
• Υπουργείο Οικονομίας (ΥΠΕΘΟ)
• Υπουργείο Βιομηχανίας (Ρουμανία)
• Υπουργείο Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης (Ρουμανία)
• Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών (Ρουμανία)
• Υπουργείο Εμπορίου & Βιομηχανίας (Βουλγαρία)
• Αναπτυξιακή & Διαεπιμελητηριακή Εταιρία Ηπείρου (ΑΝΔΕΗ)
• Διαδημοτική Επιχείρηση των Δήμων Αλίμου, Αργυρούπολης, Γλυφάδας και Ελληνικού
• Διεπιχειρησιακός Σύνδεσμος για Βιομηχανική και Επαγγελματική Κατάρτιση
• Δίκτυο Αποστρατικοποίηση
• Ελληνική Αναπτυξιακή Εταιρία (ΕΛΑΝΕΤ)
• Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ)
• Ελληνικό Κέντρο Παραγωγικότητας (ΕΛΚΕΠΑ)
• Ελληνικός Οργανισμός Μικρών – Μεσαίων Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας (ΕΟΜΜΕΧ)
• Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Κυνουρίας
• Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Λακωνίας
• Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Μεσσηνίας
• Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Μονοφατσίου
• Εταιρεία Διαχείρισης Τεχνικής Βοήθειας (ΕΔΤΒ)
• Ινστιτούτο Τεχνολογικών Ερευνών, ITE
• Κέντρο Επιχειρηματικής & Πολιτιστικής Ανάπτυξης Μακεδονίας (ΚΕΠΑ)
• Κέντρο Τεκμηρίωσης
• Οργανισμός Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων (ΟΑΕ)
• Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων Ελλάδας
• Πληροφόρηση-Επιμόρφωση-Τοπική Ανάπτυξη ΑΕ (ΠΕΤΑ)
• Σύνδεσμος Ελληνικών Επιχειρήσεων Βιομηχανικής Υπεργολαβίας (ΣΕΕΒΥ)
• ΑΕ Ελληνικού Πυριτιδοποιείου και Καλυκοποιείου (ΠΥΡΚΑΛ)
• ΒΙΟΣΩΛ ΑΒΕ, Σιδηροβιομηχανία
• Γ.Μ.Μ. ΛΑΡΚΟ ΑΕ, Ορυχεία
• Δίκτυο Αμυντικών Βιομηχανιών ΑΕΒΕ (ΔΑΒΝΕΤ)
• Έδραση – Χ. Ψαλλίδας ΑΤΕ, Ειδικά Γεωτεχνικά Έργα
• Ελβιεμεκ ΑΕ, Παραγωγή & Εμπορία Εκρηκτικών
• Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία ΑΕ (ΕΑΒ)
• Ελληνική Βιομηχανία Όπλων ΑΕ (ΕΒΟ)
• Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων ΑΒΕ (ΕΛΒΟ)
• Θερμοκήπια Κύμης ΕΠΕ, Μονάδα Θερμοκηπίων
• Greek Modern Castings AE (GMC), χυτήρια
• Intrasoft International S.A.
• Lancashire Enterprises plc, Μ. Βρετανία
• Medispes ΑΕΒΕ, Ιατροφαρμακευτικά Είδη
• PriceWaterhouse Coopers (PwC) Α.Ε., Συμβουλευτική & Ελεγκτική
• Simulation Science Inc., USA
• …