×
Η εταιρεία Δραστηριότητες Υπηρεσίες Πελάτες Συνεργασίες Έργα Πολιτική Ποιότητας Επικοινωνία
sjp constructions
SJP Constructions
Intratech LTD

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Πελάτης
Τίτλος
Έτος Εκτέλεσης
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Υποστήριξη των Υπηρεσιών Πληροφορικής του Ελεγκτικού Συνεδρίου στη Τεχνική Αξιολόγηση των προσφορών των υποψηφίων αναδόχων του έργου Πληροφορικής του Συνεδρίου (Τεχνική Υποστήριξη σε επίπεδο ελέγχου και πιστοποίησης της συμβατότητας των τεχνικών λύσεων – Υποστήριξη στην κατάρτηση πινάκων βαθμολογίας των σχετικών εγγράφων Αξιολόγησης – Έλεγχος της πληρότητας και ορθότητας των Πινάκων Συμμόρφωσης των υποψήφιων Προμηθευτών του Τεύχους Προκήρυξης του σχετικού Διαγωνισμού Προμήθειας)
2020-2021
INTRASOFT INTERNATIONAL S.A.
Παροχή υπηρεσιών για τη Διοικητική Υποστήριξη Εκπαίδευσης στελεχών της Υπηρεσίας ΟΠΣ της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας στη Διαχείριση, Υποστήριξη & Χρήση Λειτουργίας του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ)
2019-2023
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΣΤΟ Ε.Π. ΕΣΠΑ, ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ''ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ''
2019-2020
ΟΕΦ Ενωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Λακωνίας Α.Ε.Σ. Α.Ε.- Ε.Ο.Π.
1.- Ανάπτυξη ορθών γεωργικών πρακτικών ελαιοκαλλιέργειας με βάση περιβαλλοντικά κριτήρια προσαρμοσμένα στις τοπικές συνθήκες, καθώς και τη διάδοσή τους στους ελαιοκαλλιεργητές και παρακολούθηση της πρακτικής εφαρμογής τους. 2.- Πρακτική επίδειξη τεχνικών αντικατάστασης των χημικών προϊόντων για την καταπολέμηση του Δάκου της ελιάς, καθώς και μέτρα εποχιακής παρατήρησης της εξέλιξής του 3.- Πρακτική επίδειξη τεχνικών ολοκληρωμένης διαχείρισης ελαιοκαλλιέργειας σε παραγωγούς συνεταιριστικών ελαιοτριβείων Οργανώσεων Παραγωγών 4.- Κατάρτιση των παραγωγών σε νέες τεχνικές καλλιέργειας 5.- Εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων και εργαλείων κατάρτισης και επικοινωνίας 6.- Εφαρμογή συστήματος ιχνηλασιμότητας των προϊόντων από τον ελαιοκαλλιεργητή ως τη συσκευασία, υποστηριζόμενο από ολοκληρωμένο λογισμικό εφαρμογής 7.- Διάδοση των πληροφοριών για τις δραστηριότητες του προγράμματος
2018-2021
Αγροτικός Ελαιουργικός Συνεταιρισμός (ΑΕΣ) Αγίων Αποστόλων Λακωνίας - Οργάνωση Παραγωγών
1.- Ανάπτυξη ορθών γεωργικών πρακτικών ελαιοκαλλιέργειας με βάση περιβαλλοντικά κριτήρια προσαρμοσμένα στις τοπικές συνθήκες, καθώς και τη διάδοσή τους στους ελαιοκαλλιεργητές και παρακολούθηση της πρακτικής εφαρμογής τους. 2.- Πρακτική επίδειξη τεχνικών αντικατάστασης των χημικών προϊόντων για την καταπολέμηση του Δάκου της ελιάς, καθώς και μέτρα εποχιακής παρατήρησης της εξέλιξής του 3.- Πρακτική επίδειξη τεχνικών ολοκληρωμένης διαχείρισης ελαιοκαλλιέργειας σε παραγωγούς συνεταιριστικών ελαιοτριβείων Οργανώσεων Παραγωγών 4.- Κατάρτιση των παραγωγών σε νέες τεχνικές καλλιέργειας 5.- Εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων και εργαλείων κατάρτισης και επικοινωνίας 6.- Εφαρμογή συστήματος ιχνηλασιμότητας των προϊόντων από τον ελαιοκαλλιεργητή ως τη συσκευασία, υποστηριζόμενο από ολοκληρωμένο λογισμικό εφαρμογής 7.- Διάδοση των πληροφοριών για τις δραστηριότητες του προγράμματος
2018-2021
Αγροτικός Συνεταιρισμός Ελαιοπαραγωγών (ΑΣΕ) Παλαιοπαναγιάς - Οργάνωση Παραγωγών
1.- Ανάπτυξη ορθών γεωργικών πρακτικών ελαιοκαλλιέργειας με βάση περιβαλλοντικά κριτήρια προσαρμοσμένα στις τοπικές συνθήκες, καθώς και τη διάδοσή τους στους ελαιοκαλλιεργητές και παρακολούθηση της πρακτικής εφαρμογής τους. 2.- Πρακτική επίδειξη τεχνικών αντικατάστασης των χημικών προϊόντων για την καταπολέμηση του Δάκου της ελιάς, καθώς και μέτρα εποχιακής παρατήρησης της εξέλιξής του 3.- Πρακτική επίδειξη τεχνικών ολοκληρωμένης διαχείρισης ελαιοκαλλιέργειας σε παραγωγούς συνεταιριστικών ελαιοτριβείων Οργανώσεων Παραγωγών 4.- Κατάρτιση των παραγωγών σε νέες τεχνικές καλλιέργειας 5.- Εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων και εργαλείων κατάρτισης και επικοινωνίας 6.- Εφαρμογή συστήματος ιχνηλασιμότητας των προϊόντων από τον ελαιοκαλλιεργητή ως τη συσκευασία, υποστηριζόμενο από ολοκληρωμένο λογισμικό εφαρμογής 7.- Διάδοση των πληροφοριών για τις δραστηριότητες του προγράμματος
2018-2021
Αγροτικός Συνεταιρισμός (ΑΣ) Ξηροκαμπίου - Οργάνωση Παραγωγών
1.- Ανάπτυξη ορθών γεωργικών πρακτικών ελαιοκαλλιέργειας με βάση περιβαλλοντικά κριτήρια προσαρμοσμένα στις τοπικές συνθήκες, καθώς και τη διάδοσή τους στους ελαιοκαλλιεργητές και παρακολούθηση της πρακτικής εφαρμογής τους. 2.- Πρακτική επίδειξη τεχνικών αντικατάστασης των χημικών προϊόντων για την καταπολέμηση του Δάκου της ελιάς, καθώς και μέτρα εποχιακής παρατήρησης της εξέλιξής του 3.- Πρακτική επίδειξη τεχνικών ολοκληρωμένης διαχείρισης ελαιοκαλλιέργειας σε παραγωγούς συνεταιριστικών ελαιοτριβείων Οργανώσεων Παραγωγών 4.- Κατάρτιση των παραγωγών σε νέες τεχνικές καλλιέργειας 5.- Εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων και εργαλείων κατάρτισης και επικοινωνίας 6.- Εφαρμογή συστήματος ιχνηλασιμότητας των προϊόντων από τον ελαιοκαλλιεργητή ως τη συσκευασία, υποστηριζόμενο από ολοκληρωμένο λογισμικό εφαρμογής 7.- Διάδοση των πληροφοριών για τις δραστηριότητες του προγράμματος
2018-2021
Αγροτικός Συνεταιρισμός Ελαιοπαραγωγών (ΑΣΕ) Ανωγείων - Οργάνωση Παραγωγών
1.- Ανάπτυξη ορθών γεωργικών πρακτικών ελαιοκαλλιέργειας με βάση περιβαλλοντικά κριτήρια προσαρμοσμένα στις τοπικές συνθήκες, καθώς και τη διάδοσή τους στους ελαιοκαλλιεργητές και παρακολούθηση της πρακτικής εφαρμογής τους. 2.- Πρακτική επίδειξη τεχνικών αντικατάστασης των χημικών προϊόντων για την καταπολέμηση του Δάκου της ελιάς, καθώς και μέτρα εποχιακής παρατήρησης της εξέλιξής του 3.- Πρακτική επίδειξη τεχνικών ολοκληρωμένης διαχείρισης ελαιοκαλλιέργειας σε παραγωγούς συνεταιριστικών ελαιοτριβείων Οργανώσεων Παραγωγών 4.- Κατάρτιση των παραγωγών σε νέες τεχνικές καλλιέργειας 5.- Εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων και εργαλείων κατάρτισης και επικοινωνίας 6.- Εφαρμογή συστήματος ιχνηλασιμότητας των προϊόντων από τον ελαιοκαλλιεργητή ως τη συσκευασία, υποστηριζόμενο από ολοκληρωμένο λογισμικό εφαρμογής 7.- Διάδοση των πληροφοριών για τις δραστηριότητες του προγράμματος
2018-2021
Αγροτικός Συνεταιρισμός Ελαιοπαραγωγών (ΑΣΕ) Καλυβίων Σοχάς - Οργάνωση Παραγωγών
1.- Ανάπτυξη ορθών γεωργικών πρακτικών ελαιοκαλλιέργειας με βάση περιβαλλοντικά κριτήρια προσαρμοσμένα στις τοπικές συνθήκες, καθώς και τη διάδοσή τους στους ελαιοκαλλιεργητές και παρακολούθηση της πρακτικής εφαρμογής τους. 2.- Πρακτική επίδειξη τεχνικών αντικατάστασης των χημικών προϊόντων για την καταπολέμηση του Δάκου της ελιάς, καθώς και μέτρα εποχιακής παρατήρησης της εξέλιξής του 3.- Πρακτική επίδειξη τεχνικών ολοκληρωμένης διαχείρισης ελαιοκαλλιέργειας σε παραγωγούς συνεταιριστικών ελαιοτριβείων Οργανώσεων Παραγωγών 4.- Κατάρτιση των παραγωγών σε νέες τεχνικές καλλιέργειας 5.- Εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων και εργαλείων κατάρτισης και επικοινωνίας 6.- Εφαρμογή συστήματος ιχνηλασιμότητας των προϊόντων από τον ελαιοκαλλιεργητή ως τη συσκευασία, υποστηριζόμενο από ολοκληρωμένο λογισμικό εφαρμογής 7.- Διάδοση των πληροφοριών για τις δραστηριότητες του προγράμματος
2018-2021
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. ΤΟΥ Ε.Κ.Τ. / ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. "ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ"
ΑΝΑΛΥΣΗ, ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020 ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ (ΟΠΣ 5010824) (ΟΠΣ 5010968)
2018-2018
INTRASOFT INTERNATIONAL S.A.
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΗΣ INTRASOFT S.A.
2017-2020
ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Α.Ε.
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΑΙΟΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΩΝ
2015-2018
ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Α.Ε.
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
2015-2018
ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Α.Ε.
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
2015-2018
ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Α.Ε.
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΠΌ ΤΟΝ ΕΛΑΙΟΚΑΛΙΕΡΓΗΤΗ ΩΣ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΟ ΑΠΌ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
2015-2018
ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Α.Ε.
ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
2015-2018
INTRASOFT INTERNATIONAL S.A.
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΚΠΑΙΡΕΩΣΗ/ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ επιλεγμένου Προσωπικού της Μονάδας Δ’ της Υπηρεσίας Ο.Π.Σ. της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
2015-2015
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ»
2015-2015
ΔΗΜΟΣ Ι.Π.ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΕΧΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2007-2013”
2014-2015
INTRASOFT INTERNATIONAL S.A.
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΝΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ/ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΗΣ INTRASOFT S.A.
2014-2014
INTRASOFT INTERNATIONAL S.A.
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΔΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΗΣ INTRASOFT S.A.
2013-2015
ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΘΗΒΩΝ ΣΥΝ.ΠΕ
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΛΑΙΟΠΟΙΗΣΙΜΗΣ ΕΛΙΑΣ ΣΕ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ
2013-2015
ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΘΗΒΩΝ ΣΥΝ.ΠΕ
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΣΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
2013-2013
ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Α.Ε.
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΑΙΟΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΩΝ
2012-2015
ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Α.Ε.
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΠΌ ΤΟΝ ΕΛΑΙΟΚΑΛΙΕΡΓΗΤΗ ΩΣ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΟ ΑΠΌ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
2012-2015
ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Α.Ε.
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΚΑΣΕΛΛ
2012-2015
ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Α.Ε.
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 2200-2005 ΣΕ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΑ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΑ
2012-2015
ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Α.Ε.
ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
2012-2015
INTRASOFT INTERNATIONAL S.A.
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
2012-2013
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΙΑΣ ΙΚΑΝΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΡΗΣΤΩΝ SMIS - CSNR (Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων). Σε συνεργασία με την Intrarom SA και την Intrasoft ΑΕ.
2009 - 2011
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΜΕ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΜΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ Ή ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ (ONE STOP SHOP). Web enabled Εφαρμογή Πληροφοριακού Συστήματος (Σε συνεργασία με την Intrarom SA.)
2009 - 2010
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ (ΟΠΕΚΕΠΕ)
Α. ΒΑΣΙΚΟ ΕΡΓΟ: 1. ΜΕΛΕΤΗ, ΑΝΑΛΥΣΗ, ΣΧΕΔΙΑΣΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2009 Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΕΙ ΤΑ ΓΕΩΧΩΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ - LPIS/GIS - (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ / ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ) ΜΕ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. 2. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 2006, 2007, 2008. ΕΠΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ INTERNET DATA CENTER ΤΟΥ ΟΠΕΚΕΠΕ ΚΑΙ ΤΟΥ DISASTER RECOVERY SITE ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ. B. ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ: ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ . ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ INFOGROUP ΑΕ.
2008 - 2010
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗ ΓΓΒ ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΡΑΞΕΩΝ) ΤΟΥ ΕΠΑΝ
2009 - 2009
ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ (ΕΑΣ) ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΑΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008/2009
2008 - 2009
ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ (ΕΑΣ) ΘΗΒΑΣ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΗ ΕΩΣ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ-ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 08/09
2008 - 2009
ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ (ΕΑΣ) ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΗ ΕΩΣ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ-ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 08/09
2008 - 2009
ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ (ΕΑΣ) ΜΟΝΟΦΑΤΣΙΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΑΣ ΜΟΝΟΦΑΤΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008/2009
2008 - 2009
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ (ΟΠΕΚΕΠΕ)
1. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΞΙΣΩΤΙΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ, 2. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2008, 3. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ IDC ΤΟΥ Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 1-08-2008 ΕΩΣ ΚΑΙ 31-12-2008.
2008 - 2009
LEADER A.T.E.C. SRL
EX-POST EVALUATION OF THE SUPPORT GRANTED TO THE AGRICULTURAL PRODUCERS IN THE VEGETAL AND LIVESTOCK FIELD FOR THE YEAR 2006
2008 - 2008
ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ (ΕΑΣ) ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΑΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008/2009
2008 - 2009
ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ (ΕΑΣ) ΘΗΒΑΣ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΗ ΕΩΣ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ-ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 08/09
2008 - 2009
ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ (ΕΑΣ) ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΗ ΕΩΣ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ-ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 08/09
2008 - 2009
ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ (ΕΑΣ) ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΗ ΕΩΣ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ-ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 08/09
2008 - 2009
ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ (ΕΑΣ) ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ HACCP ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ 07/08 ΚΑΙ 08/09
2008 - 2009
ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ (ΕΑΣ) ΜΟΝΟΦΑΤΣΙΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΤΗΣ Ε.Ε) ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΑΣ ΜΟΝΟΦΑΤΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008/2009
2008 - 2009
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ (ΟΠΕΚΕΠΕ)
"ΜΕΛΕΤΗ, ΣΧΕΔΙΑΣΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (Ο.Π.Σ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥ Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ΩΣ ΑΡΧΗΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Γ.Τ.Α.Α) ΚΑΙ ΩΣ ΑΡΧΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΙΕΙΑΣ (Ε.Τ.Α.) ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ (ΒΑΣΙΚΟ ΕΡΓΟ)" ΚΑΙ "ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ ΘΑ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ" (ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΝΦΟΓΚΡΟΥΠ ΑΕ)
2007 - 2009
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΤΥΥ) ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.9, 2.12, 3.2, 8.2, TOY Ε.Π.ΑΝ. 2000-2006
2007 - 2008
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΟ ΤΟΜΕΑ (Σ.Γ.Π.-Ε.Τ.) ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ (Α.Μ.)
2006 - 2008
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ LEADER ΛΕΥΚΑΔΑΣ Α.Ε.
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ, ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΑΜΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΆΞΟΝΑ 4 (ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013" ΠΑΑ)
2008 - 2008
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.2., ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α, ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "Α.Α.-Α.Υ." 2000 - 2006
2007 - 2008
ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ (ΕΑΣ) ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΗ ΕΩΣ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ-ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 07/08
2007 - 2008
ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ (ΕΑΣ) ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΑΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007/2008
2007 - 2008
ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ (ΕΑΣ) ΘΗΒΑΣ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΗ ΕΩΣ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ-ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 07/08
2007 - 2008
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΩΝ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε)
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΟΜΜΕΧ ΑΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Δ΄ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007-2013
2007 - 2008
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΑΠ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΣΤΟ Δ' ΚΠΣ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΕΡΓΩΝ / ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΣΠΑ
2007 - 2008
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ (ΟΠΕΚΕΠΕ)
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ "ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ"
2007 - 2007
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ
TECHNICAL ASSISTANCE FOR EXPANDING THE SINGLE MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM
2006 - 2007
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ (ΟΠΕΚΕΠΕ)
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΟΠΕΚΕΠΕ
2006 - 2007
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΧ ΑΝΤΕ (ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007-2013
2006 - 2007
ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ (ΕΑΣ) ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΑΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2006/2007
2006 - 2007
ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ (ΕΑΣ) ΘΗΒΑΣ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΗ ΕΩΣ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ-ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 06/07
2007 - 2007
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ – ΡΟΥΜΑΝΙΑ
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ). ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΝΦΟΓΚΡΟΥΠ ΑΕ, INTRASOFT ΑΕ, ΙΝΤΡΑΡΟΜ ΑΕ.
2004 - 2006
ΟΠΕ
ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ Ε.Ε., ΤΟΥ Γ’ ΚΠΣ, ΚΛΠ.
2003
ΟΠΕΚΕΠΕ
ΕΠΙΣΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΥΛΗ (WEB SITE) ΟΠΕΚΕΠΕ ΣΤΟ INTERNET : OPEKEPE.GR
2003 - 2004
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΚΟΣΟΒΟ
ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΣΟΒΟΥ
2002-2004
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ
OΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΕΩΝ (ΚΠΝ) ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
2003
EURONET CONSULTING
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΔΙΑΝΟΜΗΣ ΣΠΟΡΩΝ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ ΣΕ ΕΥΑΛΩΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΟΒΟΥ
2002
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
2002
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ (ΡΟΥΜΑΝΙΑ)
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ (ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ) ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΈΡΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ PHARE.
2002
ΥΠ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ (ΙΤΑΛΙΑ)
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG II C – ΔΥΤΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΚΑΙ ΙΤΑΛΙΚΕΣ ΆΛΠΕΙΣ – ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ MED-OCC.
2002
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ
ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕ ΕΘΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
2002
ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ: «ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ»
2002
ΕΛΕΜΑΤ ΕΠΕ
ΜΕΛΕΤΗ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 9001:2000 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΛΕΜΑΤ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΩΔΙΑ
2002
ΔΗΜΟΣ ΤΑΜΙΝΕΩΝ
ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ «ΧΥΤΑ ΔΗΜΟΥ ΤΑΜΥΝΕΩΝ» ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΆΡΘΡΟ 269 Δ.Κ.Κ
2002
ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ/EX-ANTE ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
1997-2001
ΕΟΤ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΠΡΟΡΑΜΜΑΤΟΣ “ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ” ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ” ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1994 - 1999.
1996-2001
ΥΠΕΘΟ/ ΓΓΕΤ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ EX-ANTE ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΡΕΥΝΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΤ ΙΙ 1994 – 1999
1998-2001
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΣΕ ΝΕΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
2001
ΛΑΜΑΝΣ Α.Ε.
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ 2001 ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΕΒ
2000-2001
ΥΠΟΔΟΜΗ
ΒΑΣΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
2001
ΕΔΤΒ / ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ
2001
ΑΒΒ ΑΕ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΕΙΣΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
2001
ΕΔΤΒ/ΥΠ.ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ "ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ" ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ "ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ, ΟΔΗΓΙΑ 85/148/Ε.Ο.Κ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 2539/94
2001
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ¨ΣΠΥΡΟΥ ΑΕΒΕ¨
ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 2.1 «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ε.Κ. 1257/99) ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 2000-2006» ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Β. ΕΛΛΑΔΑΣ»
2001
GOLDEN WEST SEED HELLAS A.E.B.E.
ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 2.1 «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ε.Κ. 1257/99) ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 2000-2006» ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ – ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΑΜΒΑΚΟΣΠΟΡΟΥ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΤΑΔΙΩΝ»
2001
ΥΠ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ (ΙΤΑΛΙΑ)
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG II C – ΔΥΤΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΚΑΙ ΙΤΑΛΙΚΕΣ ΆΛΠΕΙΣ – “ΟN GOING” ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ MED-OCC.
2001
Κ. ΤΟΣΚΟΥΔΗΣ ΔΙΑΔΟΧΟΙ Α.Ε.
ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 2.1 «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ε.Κ. 1257/99) ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 2000-2006» ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΣΤΑΦΥΔΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ»
2001
Λ.Δ.Κ. ΑΕ
RO9807.01.03.02 ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Π.Ε.Π. ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΙΕΑΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΡΟΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ.
2000-2001
PUBLICIS CONSULTANTS
ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ (EURO-INFO CENTERS).
1997-2001
SCHERING PLOUCH
Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΗΣ SCHERING-PLOUCH ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ
2001
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΙΦΛΙΔΑΣ-ΓΕΩΡΓΙΑΣ»
2000
LAMANS MANAGEMENT SERVICES ΕΠΕ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER+
2000
LAMANS MANAGEMENT SERVICES ΕΠΕ
ΜΕΛΕΤΗ ΤΡΟΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ
2000
ΕΔΤΒ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Α’ & Β’ Κ.Π.Σ.»
1999-2000
OTE A.E.
ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ & BUSINESS PLAN ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ "FRAME RELAY OVER ATM NETWORK" ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ CABTO: ΝΕΑ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ, ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΣ
1999-2000
UNISOFT A.E.
ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
1999
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ (ΕΟΚ) 866/90 ΚΑΙ 867/90 ΤΟΥ Α’ ΚΠΣ
1999
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛ. ΣΥΣΚΕΥΩΝ
1999
ΕΟΚ/ΓΔ Ι
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΟΥ ROM-TELECOM ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PHARE
1997-1998
ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
ΜΕΛΕΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
1998
ΕΛΒΙΟΝΥ Α.Ε.
EΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ, ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΗΝ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
1997
ΟΤΕ Α.Ε.
ΈΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ
1997
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ THERMIE, SAVE, ALTENER, SYNERGY, REGIONAL ENERGY PROGRAMMING ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΕΟΚ ΧVII.
1995-1997
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 2.4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ” ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΚΑΙ INTERACTION A.E.
1996-1997
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 9ΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ - ΑΙΓΙΟ
ΤΟΠΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ 9ΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
1996
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΜΕΛΕΤΗ HS2: “ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΑΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ”. ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ VALUE II, INTERFACE II ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ: TNO-STB (NL) & TECHNOPOLIS (UK).
1995-1996
UBIS GMBH
AΝΑΛΥΣΗ, ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΟΣ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΟΥ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (KNOWLEDGE-BASED) ΓΙΑ ΤΟΝ ΈΛΕΓΧΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ.
1995 - 1996
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΕΡΓΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ-ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Α’ ΚΠΣ (1989-93). ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ & ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ.
1996
HITEC A.E.
ΙSO 9001 KΑΘΙΕΡΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
1996
SYSWARE A.E.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (FINANCIAL CONTROLLER).
1996
ΜΟΒΙL-OIL, BP
ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΣΥΝΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ MOBIL-OIL & BP. ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ YELLOW WINDOW (BRX.).
1996
POLISH EXPROM PROMOTION PROGRAMME (EXPROM)
ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) ΠΡΟΣ 3 ΠΟΛΩΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ WETCAB, ELMOR, LFP. ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PHARE
1996
THE AGENCY FOR INDUSTRIAL DEVELOPMENT & REVITALISATION
ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣ 7 ΣΛΟΒΑΚΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΚΑΙ ΞΥΛΟΥ. ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PHARE ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ OMNILINK Α.Ε.
1996
POLISH EXPORT PROMOTION PROGRAMME (EXPROM)
ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) ΠΡΟΣ 4 ΠΟΛΩΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ. ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PHARE
1995
ΕΠΙΤΡΟΠΗ TΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ VALUE)
1994-1995
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SPRINT ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ LANCASHIRE ENTEPRICES PLC (UK), ZPT-ZENTRALE FUR PRODUCTIVITAT ΑND TECHNOLOGIE E.V (D), IAPMEI-INSTITUTO DE APOIO AS PEQUENAS E MEDIAS EMPRESAS E AO INVESTIMENTO (P), IDEON CENTER AB (S).
1994-1995
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΔΙΕΘΝΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΜΜΕ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ. ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SPRINT ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΣ TVA (G), SOGES GROUP (I), THE LICENCING CENTRE (UK), CAD-COFE D'AZUR DEVELOPPEMENT (F).
1993-1995
C. PHARM ΦΑΡΜΑΚΕΤΥΙΚΗ
EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ.
1994-1995
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΗΜΕΡΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SPRINT. ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ SOGES GROUP (I), AND TVA (G).
1993 - 1995
EΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Φ.Π.Α./ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ.
1993-1994
PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΑΒΕ
ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΝΤΩΡ
1993-1994
ΤΣΜΕΔΕ
ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
1994
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΕΚΔΟΤΙΚΗ/ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ RTD-NEWS
1992-1993
EXALCO ΑΕ
ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΣΕ ΞΕΝΕΣ-ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΝΤΩΡ
1992-1993
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ: ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΩΝ IS-UNIX. ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PHARE/TACIS
1992-1993
PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟN ΑΒΕ
ΙSO 9000 KΑΘΙΕΡΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΝΤΩΡ
1993
OLYMPIC CATERING
ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
1993
ΕΠΙΤΡΟΠΗ TΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
AΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ESPRIT-CIME ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
1993
BALCAN EXPORT AE
ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ NOVOPAN 2000 ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΝΤΩΡ
1993
EXALCO AE
EΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ CIM AΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ CIM ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΝΤΩΡ
1992 - 1993
ΕΠΙΤΡΟΠΗ TΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΘΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ, ΤΗΝ ΤΕΩΣ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ ΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ.
1992-1993
ΕΠΙΤΡΟΠΗ TΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕΣΩ ΕΝΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΝΑΛΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (RELAY CENTERS) ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ COMEX-1
1992-1993
ΕΠΙΤΡΟΠΗ TΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΈΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΩΣ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ (CP4) ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ COMEX-1
1992-1993
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΈΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΔ ΧΙΙΙ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ EXPECT - II
1992-1993
ΕΠΙΤΡΟΠΗ TΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ VALUE)
1992-1993
BALCAN EXPORT ΑΕ
ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ MEΝΤΩΡ
1993
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ EΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΕΚ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ EUROFORM, NOW, HORIZON
1991-1992
ΕΟΜΜΕΧ
ΠΑΡΟΧΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΔΙΑΜΕΣΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΒΛ.: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΟΠ/ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ)
1989-1992
ΕΠΙΤΡΟΠΗ TΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ PHARE ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΕΝΟΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΙΩΝ (Α.Δ.Κ, ΕΨΙΛΟΝ, ΒΑΚΑΚΗΣ)
1992
ΕΠΙΤΡΟΠΗ TΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΝΟΣ ΤΥΠΟΥ - STRIDE ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΈΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑ, ΠΟΛΩΝΙΑ, ΟΥΓΓΑΡΙΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ REMACO AE
1992
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ STAR
1992
ΕΠΙΤΡΟΠΗ TΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΥΓΓΡΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ. ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ PHARE ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΕΝΟΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΙΩΝ (Α.Δ.Κ, ΕΨΙΛΟΝ, ΒΑΚΑΚΗΣ)
1992
EUROLINGUA-ΚΑΡΑΡΗΓΑΣ ΑΕ
ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ "FRANCHISE" ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
1992
ΤΕΕ/TΣΜΕΔΕ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΟΝΟΥΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΆΛΛΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ
1992
LOCKHEED CORP. INT'L
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΤΩΝ ΣΠΑΤΩΝ
1992
ΕΠΙΤΡΟΠΗ TΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΙΠΤΑΜΕΝΗΣ ΤΕΦΡΑΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΚΑΥΣΙΜΟ ΆΝΘΡΑΚΑ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΠΟΡΟ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΚΟΚΚΩΝ. ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EXPECT II
1992
YELLOW WINDOW S.A
ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΠΟΛΛΑΠΛΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ.
1992
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Υποστήριξη των Υπηρεσιών Πληροφορικής του Ελεγκτικού Συνεδρίου στη Τεχνική Αξιολόγηση των προσφορών των υποψηφίων αναδόχων του έργου Πληροφορικής του Συνεδρίου (Τεχνική Υποστήριξη σε επίπεδο ελέγχου και πιστοποίησης της συμβατότητας των τεχνικών λύσεων – Υποστήριξη στην κατάρτηση πινάκων βαθμολογίας των σχετικών εγγράφων Αξιολόγησης – Έλεγχος της πληρότητας και ορθότητας των Πινάκων Συμμόρφωσης των υποψήφιων Προμηθευτών του Τεύχους Προκήρυξης του σχετικού Διαγωνισμού Προμήθειας)
Έτος Εκτέλεσης: 2020-2021
INTRASOFT INTERNATIONAL S.A.
Παροχή υπηρεσιών για τη Διοικητική Υποστήριξη Εκπαίδευσης στελεχών της Υπηρεσίας ΟΠΣ της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας στη Διαχείριση, Υποστήριξη & Χρήση Λειτουργίας του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ)
Έτος Εκτέλεσης: 2019-2023
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΣΤΟ Ε.Π. ΕΣΠΑ, ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ''ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ''
Έτος Εκτέλεσης: 2019-2020
ΟΕΦ Ενωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Λακωνίας Α.Ε.Σ. Α.Ε.- Ε.Ο.Π.
1.- Ανάπτυξη ορθών γεωργικών πρακτικών ελαιοκαλλιέργειας με βάση περιβαλλοντικά κριτήρια προσαρμοσμένα στις τοπικές συνθήκες, καθώς και τη διάδοσή τους στους ελαιοκαλλιεργητές και παρακολούθηση της πρακτικής εφαρμογής τους. 2.- Πρακτική επίδειξη τεχνικών αντικατάστασης των χημικών προϊόντων για την καταπολέμηση του Δάκου της ελιάς, καθώς και μέτρα εποχιακής παρατήρησης της εξέλιξής του 3.- Πρακτική επίδειξη τεχνικών ολοκληρωμένης διαχείρισης ελαιοκαλλιέργειας σε παραγωγούς συνεταιριστικών ελαιοτριβείων Οργανώσεων Παραγωγών 4.- Κατάρτιση των παραγωγών σε νέες τεχνικές καλλιέργειας 5.- Εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων και εργαλείων κατάρτισης και επικοινωνίας 6.- Εφαρμογή συστήματος ιχνηλασιμότητας των προϊόντων από τον ελαιοκαλλιεργητή ως τη συσκευασία, υποστηριζόμενο από ολοκληρωμένο λογισμικό εφαρμογής 7.- Διάδοση των πληροφοριών για τις δραστηριότητες του προγράμματος
Έτος Εκτέλεσης: 2018-2021
Αγροτικός Ελαιουργικός Συνεταιρισμός (ΑΕΣ) Αγίων Αποστόλων Λακωνίας - Οργάνωση Παραγωγών
1.- Ανάπτυξη ορθών γεωργικών πρακτικών ελαιοκαλλιέργειας με βάση περιβαλλοντικά κριτήρια προσαρμοσμένα στις τοπικές συνθήκες, καθώς και τη διάδοσή τους στους ελαιοκαλλιεργητές και παρακολούθηση της πρακτικής εφαρμογής τους. 2.- Πρακτική επίδειξη τεχνικών αντικατάστασης των χημικών προϊόντων για την καταπολέμηση του Δάκου της ελιάς, καθώς και μέτρα εποχιακής παρατήρησης της εξέλιξής του 3.- Πρακτική επίδειξη τεχνικών ολοκληρωμένης διαχείρισης ελαιοκαλλιέργειας σε παραγωγούς συνεταιριστικών ελαιοτριβείων Οργανώσεων Παραγωγών 4.- Κατάρτιση των παραγωγών σε νέες τεχνικές καλλιέργειας 5.- Εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων και εργαλείων κατάρτισης και επικοινωνίας 6.- Εφαρμογή συστήματος ιχνηλασιμότητας των προϊόντων από τον ελαιοκαλλιεργητή ως τη συσκευασία, υποστηριζόμενο από ολοκληρωμένο λογισμικό εφαρμογής 7.- Διάδοση των πληροφοριών για τις δραστηριότητες του προγράμματος
Έτος Εκτέλεσης: 2018-2021
Αγροτικός Συνεταιρισμός Ελαιοπαραγωγών (ΑΣΕ) Παλαιοπαναγιάς - Οργάνωση Παραγωγών
1.- Ανάπτυξη ορθών γεωργικών πρακτικών ελαιοκαλλιέργειας με βάση περιβαλλοντικά κριτήρια προσαρμοσμένα στις τοπικές συνθήκες, καθώς και τη διάδοσή τους στους ελαιοκαλλιεργητές και παρακολούθηση της πρακτικής εφαρμογής τους. 2.- Πρακτική επίδειξη τεχνικών αντικατάστασης των χημικών προϊόντων για την καταπολέμηση του Δάκου της ελιάς, καθώς και μέτρα εποχιακής παρατήρησης της εξέλιξής του 3.- Πρακτική επίδειξη τεχνικών ολοκληρωμένης διαχείρισης ελαιοκαλλιέργειας σε παραγωγούς συνεταιριστικών ελαιοτριβείων Οργανώσεων Παραγωγών 4.- Κατάρτιση των παραγωγών σε νέες τεχνικές καλλιέργειας 5.- Εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων και εργαλείων κατάρτισης και επικοινωνίας 6.- Εφαρμογή συστήματος ιχνηλασιμότητας των προϊόντων από τον ελαιοκαλλιεργητή ως τη συσκευασία, υποστηριζόμενο από ολοκληρωμένο λογισμικό εφαρμογής 7.- Διάδοση των πληροφοριών για τις δραστηριότητες του προγράμματος
Έτος Εκτέλεσης: 2018-2021
Αγροτικός Συνεταιρισμός (ΑΣ) Ξηροκαμπίου - Οργάνωση Παραγωγών
1.- Ανάπτυξη ορθών γεωργικών πρακτικών ελαιοκαλλιέργειας με βάση περιβαλλοντικά κριτήρια προσαρμοσμένα στις τοπικές συνθήκες, καθώς και τη διάδοσή τους στους ελαιοκαλλιεργητές και παρακολούθηση της πρακτικής εφαρμογής τους. 2.- Πρακτική επίδειξη τεχνικών αντικατάστασης των χημικών προϊόντων για την καταπολέμηση του Δάκου της ελιάς, καθώς και μέτρα εποχιακής παρατήρησης της εξέλιξής του 3.- Πρακτική επίδειξη τεχνικών ολοκληρωμένης διαχείρισης ελαιοκαλλιέργειας σε παραγωγούς συνεταιριστικών ελαιοτριβείων Οργανώσεων Παραγωγών 4.- Κατάρτιση των παραγωγών σε νέες τεχνικές καλλιέργειας 5.- Εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων και εργαλείων κατάρτισης και επικοινωνίας 6.- Εφαρμογή συστήματος ιχνηλασιμότητας των προϊόντων από τον ελαιοκαλλιεργητή ως τη συσκευασία, υποστηριζόμενο από ολοκληρωμένο λογισμικό εφαρμογής 7.- Διάδοση των πληροφοριών για τις δραστηριότητες του προγράμματος
Έτος Εκτέλεσης: 2018-2021
Αγροτικός Συνεταιρισμός Ελαιοπαραγωγών (ΑΣΕ) Ανωγείων - Οργάνωση Παραγωγών
1.- Ανάπτυξη ορθών γεωργικών πρακτικών ελαιοκαλλιέργειας με βάση περιβαλλοντικά κριτήρια προσαρμοσμένα στις τοπικές συνθήκες, καθώς και τη διάδοσή τους στους ελαιοκαλλιεργητές και παρακολούθηση της πρακτικής εφαρμογής τους. 2.- Πρακτική επίδειξη τεχνικών αντικατάστασης των χημικών προϊόντων για την καταπολέμηση του Δάκου της ελιάς, καθώς και μέτρα εποχιακής παρατήρησης της εξέλιξής του 3.- Πρακτική επίδειξη τεχνικών ολοκληρωμένης διαχείρισης ελαιοκαλλιέργειας σε παραγωγούς συνεταιριστικών ελαιοτριβείων Οργανώσεων Παραγωγών 4.- Κατάρτιση των παραγωγών σε νέες τεχνικές καλλιέργειας 5.- Εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων και εργαλείων κατάρτισης και επικοινωνίας 6.- Εφαρμογή συστήματος ιχνηλασιμότητας των προϊόντων από τον ελαιοκαλλιεργητή ως τη συσκευασία, υποστηριζόμενο από ολοκληρωμένο λογισμικό εφαρμογής 7.- Διάδοση των πληροφοριών για τις δραστηριότητες του προγράμματος
Έτος Εκτέλεσης: 2018-2021
Αγροτικός Συνεταιρισμός Ελαιοπαραγωγών (ΑΣΕ) Καλυβίων Σοχάς - Οργάνωση Παραγωγών
1.- Ανάπτυξη ορθών γεωργικών πρακτικών ελαιοκαλλιέργειας με βάση περιβαλλοντικά κριτήρια προσαρμοσμένα στις τοπικές συνθήκες, καθώς και τη διάδοσή τους στους ελαιοκαλλιεργητές και παρακολούθηση της πρακτικής εφαρμογής τους. 2.- Πρακτική επίδειξη τεχνικών αντικατάστασης των χημικών προϊόντων για την καταπολέμηση του Δάκου της ελιάς, καθώς και μέτρα εποχιακής παρατήρησης της εξέλιξής του 3.- Πρακτική επίδειξη τεχνικών ολοκληρωμένης διαχείρισης ελαιοκαλλιέργειας σε παραγωγούς συνεταιριστικών ελαιοτριβείων Οργανώσεων Παραγωγών 4.- Κατάρτιση των παραγωγών σε νέες τεχνικές καλλιέργειας 5.- Εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων και εργαλείων κατάρτισης και επικοινωνίας 6.- Εφαρμογή συστήματος ιχνηλασιμότητας των προϊόντων από τον ελαιοκαλλιεργητή ως τη συσκευασία, υποστηριζόμενο από ολοκληρωμένο λογισμικό εφαρμογής 7.- Διάδοση των πληροφοριών για τις δραστηριότητες του προγράμματος
Έτος Εκτέλεσης: 2018-2021
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. ΤΟΥ Ε.Κ.Τ. / ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. "ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ"
ΑΝΑΛΥΣΗ, ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020 ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ (ΟΠΣ 5010824) (ΟΠΣ 5010968)
Έτος Εκτέλεσης: 2018-2018
INTRASOFT INTERNATIONAL S.A.
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΗΣ INTRASOFT S.A.
Έτος Εκτέλεσης: 2017-2020
ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Α.Ε.
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΑΙΟΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΩΝ
Έτος Εκτέλεσης: 2015-2018
ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Α.Ε.
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
Έτος Εκτέλεσης: 2015-2018
ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Α.Ε.
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Έτος Εκτέλεσης: 2015-2018
ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Α.Ε.
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΠΌ ΤΟΝ ΕΛΑΙΟΚΑΛΙΕΡΓΗΤΗ ΩΣ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΟ ΑΠΌ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Έτος Εκτέλεσης: 2015-2018
ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Α.Ε.
ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Έτος Εκτέλεσης: 2015-2018
INTRASOFT INTERNATIONAL S.A.
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΚΠΑΙΡΕΩΣΗ/ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ επιλεγμένου Προσωπικού της Μονάδας Δ’ της Υπηρεσίας Ο.Π.Σ. της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
Έτος Εκτέλεσης: 2015-2015
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ»
Έτος Εκτέλεσης: 2015-2015
ΔΗΜΟΣ Ι.Π.ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΕΧΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2007-2013”
Έτος Εκτέλεσης: 2014-2015
INTRASOFT INTERNATIONAL S.A.
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΝΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ/ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΗΣ INTRASOFT S.A.
Έτος Εκτέλεσης: 2014-2014
INTRASOFT INTERNATIONAL S.A.
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΔΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΗΣ INTRASOFT S.A.
Έτος Εκτέλεσης: 2013-2015
ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΘΗΒΩΝ ΣΥΝ.ΠΕ
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΛΑΙΟΠΟΙΗΣΙΜΗΣ ΕΛΙΑΣ ΣΕ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ
Έτος Εκτέλεσης: 2013-2015
ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΘΗΒΩΝ ΣΥΝ.ΠΕ
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΣΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Έτος Εκτέλεσης: 2013-2013
ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Α.Ε.
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΑΙΟΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΩΝ
Έτος Εκτέλεσης: 2012-2015
ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Α.Ε.
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΠΌ ΤΟΝ ΕΛΑΙΟΚΑΛΙΕΡΓΗΤΗ ΩΣ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΟ ΑΠΌ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Έτος Εκτέλεσης: 2012-2015
ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Α.Ε.
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΚΑΣΕΛΛ
Έτος Εκτέλεσης: 2012-2015
ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Α.Ε.
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 2200-2005 ΣΕ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΑ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΑ
Έτος Εκτέλεσης: 2012-2015
ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Α.Ε.
ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Έτος Εκτέλεσης: 2012-2015
INTRASOFT INTERNATIONAL S.A.
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Έτος Εκτέλεσης: 2012-2013
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΙΑΣ ΙΚΑΝΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΡΗΣΤΩΝ SMIS - CSNR (Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων). Σε συνεργασία με την Intrarom SA και την Intrasoft ΑΕ.
Έτος Εκτέλεσης: 2009 - 2011
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΜΕ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΜΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ Ή ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ (ONE STOP SHOP). Web enabled Εφαρμογή Πληροφοριακού Συστήματος (Σε συνεργασία με την Intrarom SA.)
Έτος Εκτέλεσης: 2009 - 2010
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ (ΟΠΕΚΕΠΕ)
Α. ΒΑΣΙΚΟ ΕΡΓΟ: 1. ΜΕΛΕΤΗ, ΑΝΑΛΥΣΗ, ΣΧΕΔΙΑΣΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2009 Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΕΙ ΤΑ ΓΕΩΧΩΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ - LPIS/GIS - (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ / ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ) ΜΕ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. 2. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 2006, 2007, 2008. ΕΠΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ INTERNET DATA CENTER ΤΟΥ ΟΠΕΚΕΠΕ ΚΑΙ ΤΟΥ DISASTER RECOVERY SITE ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ. B. ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ: ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ . ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ INFOGROUP ΑΕ.
Έτος Εκτέλεσης: 2008 - 2010
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗ ΓΓΒ ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΡΑΞΕΩΝ) ΤΟΥ ΕΠΑΝ
Έτος Εκτέλεσης: 2009 - 2009
ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ (ΕΑΣ) ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΑΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008/2009
Έτος Εκτέλεσης: 2008 - 2009
ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ (ΕΑΣ) ΘΗΒΑΣ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΗ ΕΩΣ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ-ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 08/09
Έτος Εκτέλεσης: 2008 - 2009
ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ (ΕΑΣ) ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΗ ΕΩΣ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ-ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 08/09
Έτος Εκτέλεσης: 2008 - 2009
ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ (ΕΑΣ) ΜΟΝΟΦΑΤΣΙΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΑΣ ΜΟΝΟΦΑΤΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008/2009
Έτος Εκτέλεσης: 2008 - 2009
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ (ΟΠΕΚΕΠΕ)
1. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΞΙΣΩΤΙΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ, 2. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2008, 3. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ IDC ΤΟΥ Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 1-08-2008 ΕΩΣ ΚΑΙ 31-12-2008.
Έτος Εκτέλεσης: 2008 - 2009
LEADER A.T.E.C. SRL
EX-POST EVALUATION OF THE SUPPORT GRANTED TO THE AGRICULTURAL PRODUCERS IN THE VEGETAL AND LIVESTOCK FIELD FOR THE YEAR 2006
Έτος Εκτέλεσης: 2008 - 2008
ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ (ΕΑΣ) ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΑΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008/2009
Έτος Εκτέλεσης: 2008 - 2009
ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ (ΕΑΣ) ΘΗΒΑΣ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΗ ΕΩΣ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ-ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 08/09
Έτος Εκτέλεσης: 2008 - 2009
ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ (ΕΑΣ) ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΗ ΕΩΣ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ-ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 08/09
Έτος Εκτέλεσης: 2008 - 2009
ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ (ΕΑΣ) ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΗ ΕΩΣ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ-ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 08/09
Έτος Εκτέλεσης: 2008 - 2009
ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ (ΕΑΣ) ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ HACCP ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ 07/08 ΚΑΙ 08/09
Έτος Εκτέλεσης: 2008 - 2009
ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ (ΕΑΣ) ΜΟΝΟΦΑΤΣΙΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΤΗΣ Ε.Ε) ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΑΣ ΜΟΝΟΦΑΤΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008/2009
Έτος Εκτέλεσης: 2008 - 2009
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ (ΟΠΕΚΕΠΕ)
"ΜΕΛΕΤΗ, ΣΧΕΔΙΑΣΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (Ο.Π.Σ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥ Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ΩΣ ΑΡΧΗΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Γ.Τ.Α.Α) ΚΑΙ ΩΣ ΑΡΧΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΙΕΙΑΣ (Ε.Τ.Α.) ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ (ΒΑΣΙΚΟ ΕΡΓΟ)" ΚΑΙ "ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ ΘΑ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ" (ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΝΦΟΓΚΡΟΥΠ ΑΕ)
Έτος Εκτέλεσης: 2007 - 2009
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΤΥΥ) ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.9, 2.12, 3.2, 8.2, TOY Ε.Π.ΑΝ. 2000-2006
Έτος Εκτέλεσης: 2007 - 2008
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΟ ΤΟΜΕΑ (Σ.Γ.Π.-Ε.Τ.) ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ (Α.Μ.)
Έτος Εκτέλεσης: 2006 - 2008
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ LEADER ΛΕΥΚΑΔΑΣ Α.Ε.
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ, ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΑΜΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΆΞΟΝΑ 4 (ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013" ΠΑΑ)
Έτος Εκτέλεσης: 2008 - 2008
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.2., ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α, ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "Α.Α.-Α.Υ." 2000 - 2006
Έτος Εκτέλεσης: 2007 - 2008
ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ (ΕΑΣ) ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΗ ΕΩΣ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ-ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 07/08
Έτος Εκτέλεσης: 2007 - 2008
ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ (ΕΑΣ) ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΑΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007/2008
Έτος Εκτέλεσης: 2007 - 2008
ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ (ΕΑΣ) ΘΗΒΑΣ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΗ ΕΩΣ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ-ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 07/08
Έτος Εκτέλεσης: 2007 - 2008
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΩΝ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε)
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΟΜΜΕΧ ΑΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Δ΄ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007-2013
Έτος Εκτέλεσης: 2007 - 2008
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΑΠ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΣΤΟ Δ' ΚΠΣ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΕΡΓΩΝ / ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΣΠΑ
Έτος Εκτέλεσης: 2007 - 2008
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ (ΟΠΕΚΕΠΕ)
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ "ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ"
Έτος Εκτέλεσης: 2007 - 2007
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ
TECHNICAL ASSISTANCE FOR EXPANDING THE SINGLE MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM
Έτος Εκτέλεσης: 2006 - 2007
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ (ΟΠΕΚΕΠΕ)
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΟΠΕΚΕΠΕ
Έτος Εκτέλεσης: 2006 - 2007
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΧ ΑΝΤΕ (ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007-2013
Έτος Εκτέλεσης: 2006 - 2007
ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ (ΕΑΣ) ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΑΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2006/2007
Έτος Εκτέλεσης: 2006 - 2007
ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ (ΕΑΣ) ΘΗΒΑΣ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΗ ΕΩΣ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ-ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 06/07
Έτος Εκτέλεσης: 2007 - 2007
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ – ΡΟΥΜΑΝΙΑ
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ). ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΝΦΟΓΚΡΟΥΠ ΑΕ, INTRASOFT ΑΕ, ΙΝΤΡΑΡΟΜ ΑΕ.
Έτος Εκτέλεσης: 2004 - 2006
ΟΠΕ
ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ Ε.Ε., ΤΟΥ Γ’ ΚΠΣ, ΚΛΠ.
Έτος Εκτέλεσης: 2003
ΟΠΕΚΕΠΕ
ΕΠΙΣΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΥΛΗ (WEB SITE) ΟΠΕΚΕΠΕ ΣΤΟ INTERNET : OPEKEPE.GR
Έτος Εκτέλεσης: 2003 - 2004
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΚΟΣΟΒΟ
ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΣΟΒΟΥ
Έτος Εκτέλεσης: 2002-2004
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ
OΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΕΩΝ (ΚΠΝ) ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
Έτος Εκτέλεσης: 2003
EURONET CONSULTING
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΔΙΑΝΟΜΗΣ ΣΠΟΡΩΝ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ ΣΕ ΕΥΑΛΩΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΟΒΟΥ
Έτος Εκτέλεσης: 2002
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
Έτος Εκτέλεσης: 2002
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ (ΡΟΥΜΑΝΙΑ)
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ (ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ) ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΈΡΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ PHARE.
Έτος Εκτέλεσης: 2002
ΥΠ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ (ΙΤΑΛΙΑ)
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG II C – ΔΥΤΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΚΑΙ ΙΤΑΛΙΚΕΣ ΆΛΠΕΙΣ – ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ MED-OCC.
Έτος Εκτέλεσης: 2002
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ
ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕ ΕΘΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Έτος Εκτέλεσης: 2002
ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ: «ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ»
Έτος Εκτέλεσης: 2002
ΕΛΕΜΑΤ ΕΠΕ
ΜΕΛΕΤΗ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 9001:2000 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΛΕΜΑΤ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΩΔΙΑ
Έτος Εκτέλεσης: 2002
ΔΗΜΟΣ ΤΑΜΙΝΕΩΝ
ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ «ΧΥΤΑ ΔΗΜΟΥ ΤΑΜΥΝΕΩΝ» ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΆΡΘΡΟ 269 Δ.Κ.Κ
Έτος Εκτέλεσης: 2002
ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ/EX-ANTE ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Έτος Εκτέλεσης: 1997-2001
ΕΟΤ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΠΡΟΡΑΜΜΑΤΟΣ “ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ” ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ” ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1994 - 1999.
Έτος Εκτέλεσης: 1996-2001
ΥΠΕΘΟ/ ΓΓΕΤ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ EX-ANTE ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΡΕΥΝΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΤ ΙΙ 1994 – 1999
Έτος Εκτέλεσης: 1998-2001
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΣΕ ΝΕΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Έτος Εκτέλεσης: 2001
ΛΑΜΑΝΣ Α.Ε.
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ 2001 ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΕΒ
Έτος Εκτέλεσης: 2000-2001
ΥΠΟΔΟΜΗ
ΒΑΣΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Έτος Εκτέλεσης: 2001
ΕΔΤΒ / ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ
Έτος Εκτέλεσης: 2001
ΑΒΒ ΑΕ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΕΙΣΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Έτος Εκτέλεσης: 2001
ΕΔΤΒ/ΥΠ.ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ "ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ" ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ "ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ, ΟΔΗΓΙΑ 85/148/Ε.Ο.Κ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 2539/94
Έτος Εκτέλεσης: 2001
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ¨ΣΠΥΡΟΥ ΑΕΒΕ¨
ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 2.1 «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ε.Κ. 1257/99) ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 2000-2006» ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Β. ΕΛΛΑΔΑΣ»
Έτος Εκτέλεσης: 2001
GOLDEN WEST SEED HELLAS A.E.B.E.
ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 2.1 «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ε.Κ. 1257/99) ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 2000-2006» ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ – ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΑΜΒΑΚΟΣΠΟΡΟΥ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΤΑΔΙΩΝ»
Έτος Εκτέλεσης: 2001
ΥΠ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ (ΙΤΑΛΙΑ)
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG II C – ΔΥΤΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΚΑΙ ΙΤΑΛΙΚΕΣ ΆΛΠΕΙΣ – “ΟN GOING” ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ MED-OCC.
Έτος Εκτέλεσης: 2001
Κ. ΤΟΣΚΟΥΔΗΣ ΔΙΑΔΟΧΟΙ Α.Ε.
ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 2.1 «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ε.Κ. 1257/99) ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 2000-2006» ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΣΤΑΦΥΔΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ»
Έτος Εκτέλεσης: 2001
Λ.Δ.Κ. ΑΕ
RO9807.01.03.02 ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Π.Ε.Π. ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΙΕΑΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΡΟΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ.
Έτος Εκτέλεσης: 2000-2001
PUBLICIS CONSULTANTS
ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ (EURO-INFO CENTERS).
Έτος Εκτέλεσης: 1997-2001
SCHERING PLOUCH
Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΗΣ SCHERING-PLOUCH ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ
Έτος Εκτέλεσης: 2001
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΙΦΛΙΔΑΣ-ΓΕΩΡΓΙΑΣ»
Έτος Εκτέλεσης: 2000
LAMANS MANAGEMENT SERVICES ΕΠΕ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER+
Έτος Εκτέλεσης: 2000
LAMANS MANAGEMENT SERVICES ΕΠΕ
ΜΕΛΕΤΗ ΤΡΟΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ
Έτος Εκτέλεσης: 2000
ΕΔΤΒ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Α’ & Β’ Κ.Π.Σ.»
Έτος Εκτέλεσης: 1999-2000
OTE A.E.
ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ & BUSINESS PLAN ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ "FRAME RELAY OVER ATM NETWORK" ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ CABTO: ΝΕΑ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ, ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΣ
Έτος Εκτέλεσης: 1999-2000
UNISOFT A.E.
ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Έτος Εκτέλεσης: 1999
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ (ΕΟΚ) 866/90 ΚΑΙ 867/90 ΤΟΥ Α’ ΚΠΣ
Έτος Εκτέλεσης: 1999
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛ. ΣΥΣΚΕΥΩΝ
Έτος Εκτέλεσης: 1999
ΕΟΚ/ΓΔ Ι
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΟΥ ROM-TELECOM ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PHARE
Έτος Εκτέλεσης: 1997-1998
ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
ΜΕΛΕΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Έτος Εκτέλεσης: 1998
ΕΛΒΙΟΝΥ Α.Ε.
EΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ, ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΗΝ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
Έτος Εκτέλεσης: 1997
ΟΤΕ Α.Ε.
ΈΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ
Έτος Εκτέλεσης: 1997
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ THERMIE, SAVE, ALTENER, SYNERGY, REGIONAL ENERGY PROGRAMMING ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΕΟΚ ΧVII.
Έτος Εκτέλεσης: 1995-1997
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 2.4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ” ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΚΑΙ INTERACTION A.E.
Έτος Εκτέλεσης: 1996-1997
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 9ΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ - ΑΙΓΙΟ
ΤΟΠΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ 9ΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
Έτος Εκτέλεσης: 1996
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΜΕΛΕΤΗ HS2: “ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΑΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ”. ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ VALUE II, INTERFACE II ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ: TNO-STB (NL) & TECHNOPOLIS (UK).
Έτος Εκτέλεσης: 1995-1996
UBIS GMBH
AΝΑΛΥΣΗ, ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΟΣ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΟΥ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (KNOWLEDGE-BASED) ΓΙΑ ΤΟΝ ΈΛΕΓΧΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ.
Έτος Εκτέλεσης: 1995 - 1996
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΕΡΓΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ-ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Α’ ΚΠΣ (1989-93). ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ & ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ.
Έτος Εκτέλεσης: 1996
HITEC A.E.
ΙSO 9001 KΑΘΙΕΡΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Έτος Εκτέλεσης: 1996
SYSWARE A.E.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (FINANCIAL CONTROLLER).
Έτος Εκτέλεσης: 1996
ΜΟΒΙL-OIL, BP
ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΣΥΝΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ MOBIL-OIL & BP. ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ YELLOW WINDOW (BRX.).
Έτος Εκτέλεσης: 1996
POLISH EXPROM PROMOTION PROGRAMME (EXPROM)
ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) ΠΡΟΣ 3 ΠΟΛΩΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ WETCAB, ELMOR, LFP. ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PHARE
Έτος Εκτέλεσης: 1996
THE AGENCY FOR INDUSTRIAL DEVELOPMENT & REVITALISATION
ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣ 7 ΣΛΟΒΑΚΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΚΑΙ ΞΥΛΟΥ. ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PHARE ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ OMNILINK Α.Ε.
Έτος Εκτέλεσης: 1996
POLISH EXPORT PROMOTION PROGRAMME (EXPROM)
ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) ΠΡΟΣ 4 ΠΟΛΩΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ. ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PHARE
Έτος Εκτέλεσης: 1995
ΕΠΙΤΡΟΠΗ TΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ VALUE)
Έτος Εκτέλεσης: 1994-1995
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SPRINT ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ LANCASHIRE ENTEPRICES PLC (UK), ZPT-ZENTRALE FUR PRODUCTIVITAT ΑND TECHNOLOGIE E.V (D), IAPMEI-INSTITUTO DE APOIO AS PEQUENAS E MEDIAS EMPRESAS E AO INVESTIMENTO (P), IDEON CENTER AB (S).
Έτος Εκτέλεσης: 1994-1995
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΔΙΕΘΝΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΜΜΕ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ. ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SPRINT ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΣ TVA (G), SOGES GROUP (I), THE LICENCING CENTRE (UK), CAD-COFE D'AZUR DEVELOPPEMENT (F).
Έτος Εκτέλεσης: 1993-1995
C. PHARM ΦΑΡΜΑΚΕΤΥΙΚΗ
EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ.
Έτος Εκτέλεσης: 1994-1995
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΗΜΕΡΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SPRINT. ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ SOGES GROUP (I), AND TVA (G).
Έτος Εκτέλεσης: 1993 - 1995
EΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Φ.Π.Α./ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ.
Έτος Εκτέλεσης: 1993-1994
PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΑΒΕ
ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΝΤΩΡ
Έτος Εκτέλεσης: 1993-1994
ΤΣΜΕΔΕ
ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
Έτος Εκτέλεσης: 1994
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΕΚΔΟΤΙΚΗ/ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ RTD-NEWS
Έτος Εκτέλεσης: 1992-1993
EXALCO ΑΕ
ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΣΕ ΞΕΝΕΣ-ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΝΤΩΡ
Έτος Εκτέλεσης: 1992-1993
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ: ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΩΝ IS-UNIX. ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PHARE/TACIS
Έτος Εκτέλεσης: 1992-1993
PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟN ΑΒΕ
ΙSO 9000 KΑΘΙΕΡΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΝΤΩΡ
Έτος Εκτέλεσης: 1993
OLYMPIC CATERING
ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Έτος Εκτέλεσης: 1993
ΕΠΙΤΡΟΠΗ TΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
AΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ESPRIT-CIME ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Έτος Εκτέλεσης: 1993
BALCAN EXPORT AE
ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ NOVOPAN 2000 ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΝΤΩΡ
Έτος Εκτέλεσης: 1993
EXALCO AE
EΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ CIM AΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ CIM ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΝΤΩΡ
Έτος Εκτέλεσης: 1992 - 1993
ΕΠΙΤΡΟΠΗ TΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΘΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ, ΤΗΝ ΤΕΩΣ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ ΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ.
Έτος Εκτέλεσης: 1992-1993
ΕΠΙΤΡΟΠΗ TΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕΣΩ ΕΝΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΝΑΛΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (RELAY CENTERS) ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ COMEX-1
Έτος Εκτέλεσης: 1992-1993
ΕΠΙΤΡΟΠΗ TΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΈΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΩΣ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ (CP4) ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ COMEX-1
Έτος Εκτέλεσης: 1992-1993
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΈΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΔ ΧΙΙΙ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ EXPECT - II
Έτος Εκτέλεσης: 1992-1993
ΕΠΙΤΡΟΠΗ TΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ VALUE)
Έτος Εκτέλεσης: 1992-1993
BALCAN EXPORT ΑΕ
ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ MEΝΤΩΡ
Έτος Εκτέλεσης: 1993
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ EΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΕΚ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ EUROFORM, NOW, HORIZON
Έτος Εκτέλεσης: 1991-1992
ΕΟΜΜΕΧ
ΠΑΡΟΧΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΔΙΑΜΕΣΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΒΛ.: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΟΠ/ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ)
Έτος Εκτέλεσης: 1989-1992
ΕΠΙΤΡΟΠΗ TΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ PHARE ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΕΝΟΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΙΩΝ (Α.Δ.Κ, ΕΨΙΛΟΝ, ΒΑΚΑΚΗΣ)
Έτος Εκτέλεσης: 1992
ΕΠΙΤΡΟΠΗ TΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΝΟΣ ΤΥΠΟΥ - STRIDE ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΈΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑ, ΠΟΛΩΝΙΑ, ΟΥΓΓΑΡΙΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ REMACO AE
Έτος Εκτέλεσης: 1992
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ STAR
Έτος Εκτέλεσης: 1992
ΕΠΙΤΡΟΠΗ TΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΥΓΓΡΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ. ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ PHARE ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΕΝΟΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΙΩΝ (Α.Δ.Κ, ΕΨΙΛΟΝ, ΒΑΚΑΚΗΣ)
Έτος Εκτέλεσης: 1992
EUROLINGUA-ΚΑΡΑΡΗΓΑΣ ΑΕ
ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ "FRANCHISE" ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
Έτος Εκτέλεσης: 1992
ΤΕΕ/TΣΜΕΔΕ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΟΝΟΥΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΆΛΛΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ
Έτος Εκτέλεσης: 1992
LOCKHEED CORP. INT'L
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΤΩΝ ΣΠΑΤΩΝ
Έτος Εκτέλεσης: 1992
ΕΠΙΤΡΟΠΗ TΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΙΠΤΑΜΕΝΗΣ ΤΕΦΡΑΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΚΑΥΣΙΜΟ ΆΝΘΡΑΚΑ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΠΟΡΟ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΚΟΚΚΩΝ. ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EXPECT II
Έτος Εκτέλεσης: 1992
YELLOW WINDOW S.A
ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΠΟΛΛΑΠΛΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ.
Έτος Εκτέλεσης: 1992