×
Η εταιρεία Δραστηριότητες Υπηρεσίες Πελάτες Συνεργασίες Έργα Πολιτική Ποιότητας Επικοινωνία
sjp constructions
SJP Constructions
Intratech LTD

OPOI XΡΗΣΗΣ

Η INTRATECH LTD μέσω του διαδικτυακού τόπου intratech.gr παρέχει στον επισκέπτη/χρήστη του διαδικτύου τη δυνατότητα να ενημερώνεται σχετικά με την εταιρία και με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχει.
Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρακάτω Όρους Χρήσης.
Η χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου συνιστά την ανεπιφύλακτη και πλήρη αποδοχή των παρακάτω Όρων Χρήσης οι οποίοι ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου του.
Σε περίπτωση διαφωνίας με τους Όρους Χρήσης, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να εγκαταλείψει τον διαδικτυακό τόπο.
Ο επισκέπτης/χρήστης του διαδικτυακού τόπου intratech.gr έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχθεί πλήρως τους παρακάτω όρους και αναγνωρίζει ότι δεσμεύεται από αυτούς σε κάθε επίσκεψή του σε αυτόν.
Η INTRATECH LTD διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις χωρίς καμία προειδοποίηση.
Δικαιώματα βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας
Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, κειμένων και οπτικοακουστικού υλικού, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της INTRATECH LTD και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.
Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή, μεταποίηση, μεταπώληση ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου.
Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσω για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας.
Υποχρεώσεις χρηστών
Οι χρήστες του διαδικτυακού τόπου intratech.gr αποδέχονται ότι θα χρησιμοποιούν τον διαδικτυακό τόπο για νόμιμους σκοπούς σύμφωνα με τους κανόνες του ελληνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου, τη νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες, σύμφωνα με τις οδηγίες που αναρτούμε στον διαδικτυακό τόπο, ενεργώντας με καλή πίστη και σύμφωνα με τα χρηστά ήθη.
H χρήση του διαδικτυακού τόπου intratech.gr γίνεται με πρωτοβουλία του επισκέπτη/χρήστη, με δικό του εξοπλισμό και λογισμικό, και είναι οι ίδιοι υπεύθυνοι για την προστασία του εξοπλισμού τους από ιούς, εξωτερικές απειλές/επιθέσεις, μεταξύ άλλων και της προστασίας από λοιπό κακόβουλο λογισμικό.
Οι επισκέπτες/χρήστες του διαδικτυακού τόπου intratech.gr δεν θα χρησιμοποιούν τον διαδικτυακό τόπο intratech.gr για την μετάδοση με οποιονδήποτε τρόπο οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή και άλλες διακρίσεις.
Οι επισκέπτες/χρήστες του διαδικτυακού τόπου intratech.gr οφείλουν να συμμορφώνονται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες και να απέχουν από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά που δύναται να έχει επιπτώσεις στους άλλους επισκέπτες/χρήστες και να προκαλέσει βλάβη ή δυσλειτουργία στον διαδικτυακό τόπο και κατ’ επέκταση στην INTRATECH LTD.
Σε κάθε περίπτωση παραβίασης ή προσπάθεια παραβίασης των παραπάνω που ως συνέπεια θα έχει η INTRATECH LTD να εμπλακεί σε οποιαδήποτε αντιδικία ή κληθεί να καταβάλει σε τρίτους οποιουδήποτε είδους αποζημίωση, η εταιρεία δύναται να στραφεί νομικά κατά του επισκέπτη/χρήστη.
Σύνδεση με διαδικτυακούς τόπους τρίτων
Ο διαδικτυακός τόπος intratech.gr ενδέχεται να περιέχει υπερσυνδέσμους (link, hyperlink, banner) προς διαδικτυακούς τόπους που ανήκουν σε τρίτους και επομένως δεν τους διαχειριζόμαστε εμείς, αλλά ούτε μπορούμε να παρέμβουμε στο περιεχόμενό τους.
Γι’ αυτόν τον λόγο δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για αυτούς τους διαδικτυακούς τόπους και το περιεχόμενό τους, και δεν παρέχουμε στον επισκέπτη/χρήστη κανενός είδους εγγύηση, παρότρυνση ή επιδοκιμασία σχετικά με αυτούς.
Οι υπερσύνδεσμοι αυτοί υπάρχουν αποκλειστικά για να διευκολύνουν τους επισκέπτες/χρήστες του διαδικτυακού μας τόπου και οι διαδικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν διέπονται από αυτοτελείς και ξεχωριστούς όρους χρήσης.
Περιορισμός ευθύνης
Η INTRATECH LTD χωρίς να εγγυάται και συνεπώς χωρίς να ευθύνεται, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον διαδικτυακό τόπο intratech.gr να είναι πλήρεις, ακριβείς και σαφείς.
Ο διαδικτυακός τόπος intratech.gr παρέχεται ως έχει και αποδέχεστε να τον χρησιμοποιείτε αποκλειστικά με δική σας ευθύνη.
Η INTRATECH LTD σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί σε εσάς ή σε τρίους εξαιτίας της χρήσης του διαδικτυακού τόπου και των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν.
Η INTRATECH LTD δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά προβλήματα που τυχόν παρουσιασθούν στους επισκέπτες/χρήστες όταν επιχειρούν την πρόσβαση στον δικτυακό τόπο intratech.gr και κατά την διάρκεια αυτής και έχουν σχέση με τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής .
Ασφάλεια του διαδικτυακού τόπου
Η πρόσβαση στον διαδικτυακό τόπο https://intratech.u4m.eu γίνεται με πρωτοβουλία του επισκέπτη/χρήστη και όχι της INTRATECH LTD.
Ο επισκέπτης/χρήστης του διαδικτυακού τόπου intratech.gr είναι αποκλειστικά υπεύθυνος να διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό (π.χ. προσωπικό υπολογιστή), λογισμικό, τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό καθώς και οποιαδήποτε υπηρεσία που είναι αναγκαία για να αποκτά πρόσβαση στον διαδικτυακό τόπο.
Ο επισκέπτης/χρήστης είναι επίσης υπεύθυνος για την προστασία του συστήματός του από ιούς και άλλο κακόβουλο λογισμικό.
Η INTRATECH LTD έχει λάβει, στο μέτρο του δυνατού, όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για την προστασία του διαδικτυακού τόπου από ιούς και άλλο κακόβουλο λογισμικό και ελέγχει με συστήματα ασφαλείας την πρόσβαση στις ιστοσελίδες για την αποτροπή επιθέσεων και άλλων μη επιτρεπόμενων ενεργειών, δεν εγγυάται όμως ότι το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου είναι ελεύθερο ιών, λαθών και άλλων επιζήμιων στοιχείων και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον ως άνω εξοπλισμό του χρήστη, στο λογισμικό ή στα αρχεία του, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία που μπορεί ο χρήστης να υποστεί από τις ανωτέρω αιτίες.
Εφαρμοστέο Δίκαιο – Λοιποί Όροι
Η παρούσα σύμβαση χρήσης διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο, αρμόδια δε δικαστήρια για την ερμηνεία των παρόντων όρων καθώς και για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύψει από την παρούσα σύμβαση χρήσης ορίζονται αποκλειστικά τα δικαστήρια της Αθήνας. Εάν κάποιος όρος από τους παρόντες κριθεί αντίθετος προς τον νόμο, και ως εκ τούτου άκυρος ή ακυρώσιμος, παύει να ισχύει χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των υπόλοιπων όρων.