×
Η εταιρεία Δραστηριότητες Υπηρεσίες Πελάτες Συνεργασίες Έργα Πολιτική Ποιότητας Επικοινωνία
sjp constructions
SJP Constructions
Intratech LTD

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγει η INTRATECH LTD και από πού
Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει και επεξεργάζεται η INTRATECH LTD ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες και μπορεί να μη σας αφορούν στο σύνολό τους:
1 - Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται απευθείας από τον επισκέπτη/χρήστη του διαδικτυακού τόπου intratech.gr.
Με την ηλεκτρονική συμπλήρωση και υποβολή εκ μέρους του των φορμών που είναι διαθέσιμες στον διαδικτυακό τόπο (φόρμες επικοινωνίας κ.λπ.) ή μέσω αιτημάτων σας για λήψη ενημερώσεων μέσω newsletter.
Ενδεικτικά τέτοια δεδομένα είναι: ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο σταθερό ή κινητό, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πόλη, τ.κ και τα δεδομένα που συμπληρώνει ο επισκέπτης/χρήστης στα πεδία ελεύθερου κειμένου.
Στα πεδία ελεύθερου κειμένου, δεν πρέπει να καταγράφετε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, όπως, φυλετική προέλευσή, πολιτική ιδεολογία, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις σας, πληροφορίες για την σωματική ή ψυχική υγεία σας κ.λπ.
Επίσης θα πρέπει να διασφαλίζετε ότι τα προσωπικά δεδομένα που συμπληρώνετε στις φόρμες του διαδικτυακού τόπου intratech.gr είναι σωστά και ακριβή και ανήκουν αποκλειστικά και μόνο σε εσάς.
Οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί στην INTRATECH LTD ή σε οποιονδήποτε τρίτο μέσω κοινοποίησης λανθασμένων δεδομένων ή/και δεδομένων τρίτου μέσα από τις φόρμες του διαδικτυακού τόπου intratech.gr είναι αποκλειστικά δική σας ευθύνη και θα ενημερώνεται άμεσα η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.
2 - Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται αυτόματα από τον διαδικτυακό τόπο intratech.gr
Όταν επισκέπτεστε και πλοηγήστε στις σελίδες του διαδικτυακού τόπου intratech.gr, μπορεί να συλλεχθούν αυτόματα ορισμένα δεδομένα, όπως: η διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (ΙΡ) της σύνδεσης σας στο διαδίκτυο, ο τύπος του προγράμματος περιήγησης (browser) και το λειτουργικό σας σύστημα, η ταχύτητα της σύνδεσής σας και πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα λογισμικού που είναι εγκατεστημένα στον υπολογιστή σας, βασικές πληροφορίες σύνδεσης με το διακομιστή και πληροφορίες που συλλέγονται μέσω Cookies.

Για ποιους σκοπούς συλλέγει η INTRATECH LTD τα δεδομένα σας και ποιοί και πως τα επεξεργάζονται και για πόσο καιρό διατηρούνται.
Η INTRATECH LTD συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με την συγκατάθεσή σας, εφόσον έχετε συμπληρώσει και αποστείλει ηλεκτρονικά τις φόρμες που είναι διαθέσιμες στον διαδικτυακό τόπο intratech.gr ή έχετε ζητήσει να λαμβάνετε ενημερώσεις μέσω newsletter.
Η συμπλήρωση των δεδομένων σας στις φόρμες του διαδικτυακού τόπου και των newsletters αποτελεί δήλωση συγκατάθεσης από μέρους σας για την επικοινωνία της INTRATECH LTD μαζί σας και την αποστολή σε εσάς newsletters και έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, χωρίς όμως αυτό να θίγει η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεσή σας μέχρι την ανάκλησή της.
Τα δεδομένα σας διατηρούνται μόνο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για να πραγματοποιηθούν οι σκοποί της συλλογής και επεξεργασίας τους.
Αποδέκτες των δεδομένων σας είναι οι αρμόδιοι υπάλληλοι και μέλη της διοίκησης της INTRATECH LTD και χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία μαζί σας ή/και την αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων και ενημερωτικού εντύπου ή ηλεκτρονικού υλικού σχετικού με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα της INTRATECH LTD.
H INTRATECH LTD προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα σας εφαρμόζοντας κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια τους, την διασφάλιση του απορρήτου, της επεξεργασίας τους και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλης μορφής αθέμιτη επεξεργασία.
Υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας είναι η INTRATECH LTD και Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων είναι o κος Χρήστος Αναγνώστου.
Μπορείτε να επικοινωνείτε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων για ζητήματα επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων σας με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση intragr@intratech.gr.