×
Η εταιρεία Δραστηριότητες Υπηρεσίες Πελάτες Συνεργασίες Έργα Πολιτική Ποιότητας Επικοινωνία
sjp constructions
SJP Constructions
Intratech LTD

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η Πολιτική Ποιότητας της ΙΝΤΡΑΤΕΚ Ε.Π.Ε. έχει σαν οδηγό την γενικότερη στρατηγική της εταιρίας που στοχεύει στην βέλτιστη υποστήριξη των πελατών της με υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας οι οποίες προσφέρονται με ευελιξία και καινοτομικότητα από τα στελέχη της.

Βασική Αρχή λειτουργίας της εταιρίας είναι οι μελέτες που εκπονεί και οι υπηρεσίες που παρέχει προς τους πελάτες της,
• να χαρακτηρίζονται από υψηλή ποιότητα,
• να ικανοποιούν τις τεθείσες προδιαγραφές και τα πλέον αυστηρά τεχνικά κριτήρια.

Τα βασικά συστατικά της Πολιτικής Ποιότητας είναι:

• Υψηλά επίπεδα ποιότητας υπηρεσιών και έργων.
• Επιδίωξη της ικανοποίησης των προσδοκιών – αναγκών των πελατών με έγκαιρες λύσεις οι οποίες ενσωματώνουν όλες τις εξελίξεις του σχετικού know-how και της τεχνολογίας.
• Δημιουργία και ανάπτυξη μακροχρόνιων σχέσεων με τους πελάτες και η εγρήγορση για τον εντοπισμό ευκαιριών (αναπτυξιακών, επιχειρηματικών, τεχνολογικών) οι οποίες μπορούν να βελτιώσουν την λειτουργία τους ή να αναπτύξουν νέες κατευθύνσεις και δραστηριότητες.
• Επιδίωξη του βέλτιστου συνδυασμού υψηλής ποιότητας και οικονομίας στις λύσεις που προσφέρονται στους πελάτες.
• Συνεχής μεταφορά know-how στα στελέχη του πελάτη.
• Επιδίωξη μέγιστης αξιοποίησης των παραδοτέων από τον πελάτη.

Είναι επίσης ευθύνη της Διοίκησης της εταιρίας να εξασφαλίζει ότι η Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας είναι πρακτική και σύγχρονη, με απώτερο σκοπό την συνεχή, σταθερή ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας της και την απόλυτη ικανοποίηση των πελατών της με βάση τα άριστα ποιοτικά αποτελέσματα των υπηρεσιών που παρέχει.